Vadovavimas ir valdymas

Tarnybinis etiketas: bendrosios ir specifinės elgesio normos. Tarptautinio tarnybinio etiketo specifika (2 - jų dienų)

Lektoriai:
LAIMUTĖ JAKAVONYTĖ

Dorevi lektorė. Daugiau informacijos apie lektorę http://www.dorevi.lt

SEMINARO TIKSLAS  

Supažindinti dalyvius su   viešosios  laikysenos  ir  dalykinio  bendravimo formomis   ir  būdais,   reglamentuojančiais dalykinį bendravimą   principais  ir   normomis, pozityvaus valstybės tarnautojo įvaizdžio formavimo priemonėmis,  specifiniais   tarptautinio tarnybinio  etiketo dalykais.  


SEMINARO NAUDA 

Dalyviai tobulins  bendruosius mandagaus, efektyvaus, įtaigaus ir psichologiškai komfortiško dalykinio bendravimo įgūdžius.  Modulio efektyvumą lems ir tai, kad užsiėmimų metu bus naudojamos šiuolaikinės vaizdinės priemonės, o praktinės užduotys, kurių metu bus nagrinėjamos autentiškos profesinės veiklos situacijos, skatins dalyvius ne tik būti kūrybingais, bet ir stebėti savo pažangą   
 

PAGRINDINĖS TEMOS  

 1. Dalykinio bendravimo svarba kasdieninėje veikloje
 2. Pirmojo įspūdžio svarba ir tinkamas įspūdžio formavimas
 3. Išvaizda, kūno kalba, verbalinė komunikacija
 4. Asmenybių psichologiniai tipai ir būdingas jiems elgesys (balso tonas, žodynas, laikysena, veido išraiška, gestai, intelektualinės veiklos išraiška, gebėjimas tvardytis)
 5. Pasisakymų, kreipimųsi, pasiūlymų oponentui ruošimas ir taisyklingų formuluočių parinkimas
 6. Teisingo klausymosi ir dalyvavimo pokalbyje principai. Bendravimo telefonu specifika
 7. Bendravimo internete etiketas
 8. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės dalykiniame bendravime
 9. Etiketo reikalavimai tarnautojams neoficialioje aplinkoje
 10. Optimaliausius ir efektyviausius rezultatus duodančių dalykinio bendravimo taktikų ir technologijų virtimas elgesio normomis
 11. Elgesio normos. Etiketo istorija.
 12. Šiuolaikinis požiūris į etiketą. Etiketas ir etika: etiketo turinys ir forma. Etiketo funkcijos (dorovinė, pragmatinė)
 13. Dalykinis etiketas kaip organizacinės elgsenos ir organizacijos kultūros bei multikultūros pagrindas
 14. Tarnybinis valstybės tarnautojo etiketas. Elgesio normų paisymas kaip tarnautojų atitikimo jų socialiniam ir profesiniam statusui vertinimo kriterijus.
 15. Tarnybinio etiketo kodifikacija: Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinė tvarka, pavyzdinės valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, etc.
 16. Tarptautinio tarnybinio etiketo specifika
 17. Tarptautinio tarnybinio etiketo kodifikacija: Europos Tarybos dokumentai,  Žmogaus Teisių deklaracija, kiti svarbūs dokumentai
 18. Bendravimas su užsienio piliečiais. Europos Sąjungos šalių kultūrinių tradicijų specifika ir dalykinio bendravimo normų įvairovė  (asmeninės erdvės poreikis, gestai, kreipiniai, deramos ir nederamos temos pokalbiams, punktualumas, dalykinių susitikimų ir priėmimų tradicijos, dovanos,  išvaizda).
 

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 12 ak val. Druskininkai

Kaina: 1452 Lt / 420.53 €

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

 • išsamią metodinę medžiagą,
 • seminaro dalyvio pažymėjimą,
 • seminaro lektoriaus individualias konsultacijas,
 • apgyvendinimas ir maitinimas viešbutyje vasario 26-27 dienomis  
 • Seminaro dalyviams dovanojame vandens pramogas.  

Jei pageidausite, suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Organizuoja: Dorevi, UAB
Romainių g. 66, Kaunas
Tel. 8 37 713344; Faks. 8 37 713344
El. paštas info@dorevi.lt
Svetainė: http://www.dorevi.lt

Tvarkaraštis
Informacijos nėra
Kiti panašūs kursai