Pačiolio prekyba, UAB

UAB „Pačiolis“ – viena didžiausių Lietuvos įmonių, teikianti paslaugas apskaitos ir mokesčių srityse.
Bendrovė įkurta 1993 m. birželio mėnesį ir pavadinta dvejybinės buhalterinės apskaitos sistemos paskelbėjo, žymaus XV a. italų mokslininko Luca Pacioli (Lukos Pačiolio) vardu. Pagrindinės Bendrovės veiklos kryptys – mokymas ir leidyba.
Nuo pat įsteigimo Bendrovė aktyviai dalyvauja Lietuvos įmonių apskaitos sistemos pertvarkos ir diegimo, ekonominių tarnybų personalo mokymo ir perkvalifikavimo programose, pagrįstose Tarptautiniais apskaitos standartais ir Europos Sąjungos direktyvomis. Bendrovės veiklos tikslas – skleisti apskaitos žinias tarp Lietuvos apskaitininkų, diegti ir skatinti naujoves apskaitos ir mokesčių srityse, kelti apskaitininkų kvalifikaciją bei buhalterio profesijos prestižą ir didinti jos visuomeninę reikšmę.

Bendrovėje dirba daugiau kaip 100 darbuotojų, turinčių praktinio ir teorinio darbo patirties, gerai išmanančių įstatymus, kitus norminius aktus.

UAB „Pačiolis“ klientai ir pirkėjai – daugiau kaip 25 000 Lietuvos įmonių, organizacijų darbuotojų ir privačių asmenų. Pagrindiniai klientai  – įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų ekonominių tarnybų darbuotojai, siekiantys pakeisti profesiją, savarankiškai kelti kvalifikaciją, įgyti daugiau žinių.

Organizuojami kursai
DOKUMENTŲ RENGIMO IR ARCHYVAVIMO KURSAI
Nuotoliniai BUHALTERIŲ RENGIMO KURSAI
KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS KURSAI
BUHALTERIŲ RENGIMO KURSAI
Internetiniai kursai „EXCEL BUHALTERIAMS PAGRINDAI“
Darbo užmokesčio kursai

Kontaktai

Kalvarijų g. 129, Vilnius
Tel. (8 5) 270 06 36; Faks. (8 5) 2700541
El. paštas kursai@paciolis.lt
Svetainė: http://www.pačiolis.lt