Straipsniai

Bendrųjų kaštų minimizavimas – vadovo rūpestis

Įmonės veiklos kaštų minimizavimas (tiksliau – optimizavimas, siekiant atsisakyti neefektyvių kaštų) svarbus kiekvienai įmonei, nes tai pagrindinis nuo įmonės vadovų valios priklausantis veiksnys, leidžiantis dirbti pelningai, kadangi pajamų uždirbimo galimybėms įmonės valia turi kur kas mažiau įtakos.

Kokybiška vadyba be (vadybos ir kaštų) apskaitos? Ji papraščiausiai negalima

Deja, tik retos įmonės vadybos personalas patenkintas informacija, kurią gauna apie vadovaujamą veiklą ir joje dirbančių darbuotojų darbą. Kur kas dažniau vadovams trūksta patikimos informacijos, kuria remdamiesi jie galėtų drąsiai priimti reikalingus verslo vadybos sprendimus.

Atskaitomybė vadovui

Įmonių vadybos aparato darbuotojai – tiek aukščiausi vadovai, tiek žemesniųjų grandžių vadybininkai – sprendimams priimti naudojasi įvairia jiems reikalinga, su sprendžiamu klausimu susijusia informacija. Suprantama, vadovai visuomet nori, kad jų gaunama informacija būtų pakankamai išsami ir patikima, kad jos pagalba būtų galima minimaliai sumažinti klaidingo sprendimo priėmimo riziką.

Transformacinės programos. Kas tai?

Visų pirma, transformacinės programos yra skirtos asmenybės vystymui ir tobulėjimui. Tokio pobūdžio programas Lietuvoje pradėjome vesti 2009 metų rudenį. Pagrindinis mūsų tikslas – suteikti žmogui įrankius, kurių pagalba jis galėtų spręsti savo problemas – kokios jos bebūtų. Užsiėmimų metu dalyviai gali pamatyti, surasti ir suvokti visiškai naujus dalykus apie save ir savo gyvenimą.

Sėkmė

Prasidėjus sėkmės guru erai, pagalba kitam žmogui mūsų visuomenėje pasidarė labai klaidinanti. Apeliuojant į nesavanaudiškumą, pagalbą kitiems, buvo siekiama savanaudiškų tikslų/atlygio. Gelbėtojo vaidmuo „motyvatoriams“ leidžia pasijusti vienu laipteliu aukščiau. Tai jiems ir yra didžiausias teikiamas malonumas.