Nuotolinis mokymas

Certified Data Protection Officer mokymai

Lektoriai:

Mokymų tikslai:

- Suprasti asmens duomenų apsaugos istoriją Europoje.
- Įgyti išsamias žinias apie principus ir metodus, būtinus veiksmingam Organizacijos veiklos suderinimui su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, jo reikalavimais.
- Suprasti naujus reikalavimus, kuriuos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nustato ES ir ne ES organizacijoms bei gebėti nustatyti, kada juos reikia įgyvendinti.
- Įgyti reikiamą patirtį, būtiną įvertinti naujų reikalavimų įgyvendinimo apimtį.
- Išmokti, kaip organizuoti BDAR įgyvendinimo komandos veiklą.
- Įgyti asmens duomenų tvarkymo žinias ir įgūdžius, reikalingus konsultacijoms, organizacijoms teikti.
- Įgyti ekspertinę patirtį, būtiną sprendimų asmens duomenų apsaugos klausimais vertinimui ir priėmimui.

Programa

1. Įvadas į BDAR ir Organizacijos atitikties BDAR reikalavimams inicijavimas
- Mokymų tikslai ir struktūra
- Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
- Pagrindiniai BDAR principai
- BDAR įgyvendinimo pradžia
- Organizacijos supratimas ir duomenų apsaugos tikslų išaiškinimas
- Esamos sistemos analizė
2. BDAR reikalavimų įgyvendinimo planavimas
- Lyderystė ir BDAR atitikties projekto tvirtinimas
- Duomenų apsaugos politika
- Duomenų apsaugos organizacinės struktūros apibrėžimas
- Duomenų klasifikatorius
- Rizikų vertinimas pagal BDAR
3. BDAR diegimas 
- Privatumo poveikio vertinimas
- Saugos kontrolės priemonių projektavimas ir Saugos politikos priemonių bei procedūrų rengimas
- Kontrolės įgyvendinimas
- Dokumentų valdymo proceso apibrėžimas
- Komunikacijos planavimas
- Mokymų ir sąmoningumo didinimo planavimas
4. BDAR atitikties stebėsena ir nuolatinis tobulinimas
- Veiklos valdymas
- Incidentų valdymas
- Stebėsena, rodiklių matavimas, analizė ir vertinimas
- Vidaus auditas
- Nuolatinis tobulinimas
- Duomenų pažeidimai ir koregavimo veiksmai
- Kompetencija ir vertinimas
5. Egzaminas

Tipas: Trukmė: Miestas:
Kursas Savarankiškas mokymasis. Egzamino trukmė: 3,5 val. Vilnius

Kaina: 2117.5 €

- Egzamino trukmė 3,5 val.
- Egzamino pasiruošimui gausite virš 450 puslapių apimties dalomąją medžiagą su praktiniais pavyzdžiais.
- Jums bus išduotas 31CPD (Continuing Professional Development) vertės dalyvavimo mokymuose sertifikatas
- Neišlaikius egzamino, nemokamai jį galėsite perlaikyti per 12 mėnesių.
- Sėkmingai išlaikę egzaminą galėsite teikti paraišką dėl Jūsų patirtį atitinkančio Certified Data Protection Officer sertifikato išdavimo (daugiau informacijos : www.asprendimai.eu arba: +370 520 31503)

Organizuoja: A Sprendimai, UAB
Laisvės pr. 3, Vilnius
Tel. (8 5) 2031503; Faks. (8 5) 2041577
Svetainė: http://www.asprendimai.eu

Tvarkaraštis
Informacijos nėra
Kiti panašūs kursai