Viešasis administravimas

Įvadiniai mokymai valstybės tarnautojams

Lektoriai:

Mokymų metodai:

 • Paskaitos.
 • Užduotys susijusios su valstybės tarnautojų tiesioginiu darbu ir diskusijos, kurių metu bus įgyjamos teorinės ir praktinės žinios bei įgūdžiai reikalingi valstybės tarnautojams, atliekant kasdienes užduotis.
MOKYMUS SUDARO 8 MODULIAI: 
Viešojo administravimo sistema:
 • Viešojo administravimo struktūra, institucijų paskirtis, pagrindinės koncepcijos ir terminai.
 • Įstatymų ir taisyklių teisingas įgyvendinimas.
 • Viešojo administravimo sistemos funkcionavimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse.
 Viešoji politika ir jos formavimo procesas:
 • Viešosios politikos samprata, jos struktūra.
 • Viešosios politikos procedūros, jų analizė.
 • Sprendimų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo procesas.
 Teisės aktų hierarchija, jų rengimo principai:
 • Teisinė sistema.
 • Norminių teisės aktų rengimą reglamentuojantys teisės aktai, jų turinys, bendrieji reikalavimai.
 • Vyriausybės nutarimų ir ministrų įsakymų projektų rengimo ypatumai.
 Valstybės tarnybos sistema ir valstybės tarnybos reforma:
 • Valstybės tarnybos samprata ir jos reforma.
 • Pagrindinės valstybės tarnybos nuostatos.
 • Teisės aktai reglamentuojantys Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą, jų praktinis taikymas.
 Europos Sąjungos institucijos, teisės pagrindai ir Lietuvos narnystė Europos Sąjungoje:
 • ES pagrindinės institucijos.
 • ES teisė ir jos šaltiniai.
 • Bendrieji ES teisės principai
 Valstybės tarnautojų profesinės etikos ir korupcijos prevencijos principai:
 • Profesinės etikos įgūdžių formavimas.
 • Korupcijos prevencijos būdai.
 Asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu organizavimas:
 • „Vieno langelio” principo esmė ir įgyvendinimas.
 • Efektyvus prašymų, skundų, bei pranešimų nagrinėjimas
 Dokumentų rengimas ir kanceliarinės kalbos vartojimas:
 • Administracinės ir kanceliarinės kalbos kultūra.
 • Dokumentų valdymas: tikslai, klasifikacija, pagrindinės grupės.
 • Tinkamas dokumentų rengimas ir įforminimas.
 • Raštų rašymo taisyklės, dažniausiai pasitaikančios klaidos.

Tipas: Miestas:
Vidiniai mokymai Visi miestai

Kaina: -

Organizuoja: A Sprendimai, UAB
Laisvės pr. 3, Vilnius
Tel. (8 5) 2031503; Faks. (8 5) 2041577
Svetainė: http://www.asprendimai.eu

Tvarkaraštis
Informacijos nėra
Kiti panašūs kursai