Viešasis administravimas

Mokymai savivaldybės tarybos nariams

Lektoriai:

  • MOKYMŲ METU ANALIZUOJAMA:

  Vietos savivaldos įstatymas:

    * Savivaldybių funkcijos.
    * Viešųjų paslaugų teikimas.
    * Savivaldybių institucijos, jų sudarymas ir įgaliojimai.
    * Savivaldybės tarybos narių pareigos ir teisės.
    * Savivaldybės kontrolė ir auditas.
    * Savivaldybės viešojo administravimo įstaigos, jų sudarymas ir įgaliojimai.
    * Atstovavimas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms.
    * Turtas ir finansai.
    * Savivaldybių santykiai su valstybės institucijomis ir atstovavimas.
    * Savivaldybių teisinės garantijos ir administracinė priežiūra.

  Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas:

    * Vyriausybės atstovo įgaliojimai.
    * Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka.
    * Vyriausybės atstovo teisės.

  Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas:

    * Rinkimų apygardos ir apylinkės, jų sudarymas.
    * Savivaldybių tarybų rinkimų organizavimas.
    * Kandidatų į savivaldybės tarybos narius kėlimas.
    * Kandidatų į savivaldybių tarybų narius veiklos garantijos.
    * Rinkimų eiga, rinkimų rezultatų nustatymas ir paskelbimas.

  Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymas:

    * Įstatymo paskirtis.
    * Tiesioginio valdymo laikinas įvedimas.
    * Laikino tiesioginio valdymo įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.
    * Vyriausybės įgaliotinio ir jo pavaduotojo skyrimas bei atleidimas, jo funkcijos ir įgaliojimai.

  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas:

    * Privačių interesų deklaravimas.
    * Reikalavimai asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje.
    * Prievolės ieškant kito darbo.
    * Apribojimai pasibaigus tarnybai.
    * Įstatymo vykdymo kontrolė.

  Viešojo administravimo įstatymas:

    * Pagrindinės viešojo administravimo sritys.
    * Administracinės procedūros ir prievolės.
    * Tarnybinės pagalbos sąlygos.

Tipas: Miestas:
Vidiniai mokymai Visi miestai

Kaina: -

Organizuoja: A Sprendimai, UAB
Laisvės pr. 3, Vilnius
Tel. (8 5) 2031503; Faks. (8 5) 2041577
Svetainė: http://www.asprendimai.eu

Tvarkaraštis
Informacijos nėra
Kiti panašūs kursai