Biuro administravimas

DOKUMENTŲ VALDYMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE: rengimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas.

Šių mokymų galiojomo laikas yra pasibaigęs. Rekomenduojame peržiūrėti kitus šio organizatoriaus mokymus arba kitus mokymus šioje kategorijoje.

Lektoriai:
NELI RAMBYNIENĖ

Lektorė yra Vilniaus regioninio valstybės archyvo dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja.
Išsilavinimas: Maskvos valstybinis istorinis  archyvinis institutas, kvalifikacija - dokumentų valdymo ir mokslinės techninės informacijos organizavimas.
Lektorė turi ilgametę praktinį patirtį dokumentų valdymo srityje, nuo 2007 metų įvairiuose mokymo centruose ir įstaigose skaito paskaitas ir veda mokymus dokumentų valdymo kausimais.

Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, ir jų aktualiausi pakeitimai.

Įsakymų bei jais patvirtintų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai:
įsakymų rekvizitų įforminimas ir išdėstymas;
reikalavimai įsakymo preambulei ir turiniui;
įsakymų su pridedamais dokumentais rengimo ypatumai;
įsakymais patvirtintų dokumentų (taisyklių, nuostatų, formų, tvarkų, aprašų ir pan.) įforminimas;
įsakymų ir kitų dokumentų (taisyklių, aprašų ir kt.) priedų įforminimas;
įsakymų keitimas, pripažinimas netekusiais galios.

Siunčiamų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai:
rekvizitų įforminimas ir išdėstymas;
pridedamų dokumentų nurodymas.

Kitų veiklos dokumentų (prašymų, pažymų, protokolų) rengimo ir įforminimo reikalavimai.

Dokumentų kopijų ir nuorašų tvirtinimas.

Dokumentų registravimas ir tvarkymas (vizavimas, supažindinimas ir kt.):
bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai;
dokumentų registrų sąrašo rengimas;
gautų dokumentų (popierinių, skaitmeninių kopijų) registravimas ir tvarkymas;
įstaigoje parengtų įsakymų ir kitų veiklos dokumentų registravimas ir tvarkymas;
siunčiamų dokumentų registravimas ir tvarkymas.

Einamųjų kalendorinių metų bylų sisteminimas ir apskaita:
bylų sudarymo reikalavimai;
švietimo įstaigų specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų nustatymas (pagal Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir darželių-mokyklų pavyzdinę bylų nomenklatūrą);
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir jos pakeitimų taikymas;
dokumentacijos plano, dokumentacijos plano papildymų sąrašo rengimas.

Užbaigtų bylų tvarkymas:
ilgai ir nuolat saugomų užbaigtų bylų tvarkymo reikalavimai;
trumpai saugomų užbaigtų bylų tvarkymo reikalavimai;
atleistų darbuotojų asmens. bylų tvarkymo ypatumai.

Užbaigtų bylų apskaita:
bylų apyrašų rengimas;
dokumentų naikinimo tvarka ir naikinimo akto rengimas.

Dokumentų būklės ir kiekio patikrinimas, tikrinimo rezultatų įforminimas.

Dokumentų naikinimo tvarka, naikinimo akto rengimas.

Reikalavimai dokumentų saugojimui įstaigos archyve:
dokumentų saugojimo sąlygos;
bylų (dokumentų) perdavimo į įstaigos archyvą organizavimas;
išduodamų iš archyvo laikinam naudojimui bylų apskaita;
dokumentų būklės ir kiekio patikrinimas, tikrinimo rezultatų įforminimas.

Programa

Pradžia 9.00 val.
Pabaiga 16.00 val.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 8 akad. val. Panevėžys

Kaina: 70 €


Registruojantis iki 2019-01-31 taikoma  speciali kaina: 70 eur.
, PVM neapmokestinama.   Medžiaga su dokumentų formų pavyzdžiais, kavos pertraukėlės, pietūs įskaičiuoti. Teikiami sertifikatai.  Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 27V-115  mokymų įmonė įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. 

Organizuoja: Baltic Personnel Strategy Project, UAB
Filaretų g. 67, Vilnius
Tel. +370 686 14888; Faks. -
Svetainė: http://www.strategija.lt/

Tvarkaraštis
Informacijos nėra