Profesiniai mokymai

Automobilinės elektronikos pagrindų seminaras

Lektoriai:

Aleksandras Parfionovas

      Kviečiame Jus dalyvauti reguliariai rengiamuose seminaruose trunkančiuose 7 dienas (po 6 valandas).

Seminarų metu bus nagrinėjamos šios temos:

1. Paskaita (elektros pagrindai):

    * Elektra ir elektriniai procesai.
    * Elektrotechnikos pagrindai.
    * Matavimai nuolatinės srovės grandinėse (multimetras)
    * Impulsiniai signalai ir jų matavimai (oscilografas)

2. Paskaita (uždegimo sistemos):

    * Uždegimo sistemos, tipai,  klasifikacija, ypatumai.
    * Gedimai bei jų paieška, parametrų matavimai.
    * Tipiniai uždegimo sistemų signalai.

3. Paskaita (benzininio variklio daugiataškės įpurškimo sistemos):

    * Benzininio automobilio įpurškimo sistemų klasifikacija.
    * Sistemų komponentai ir jų veikimo principai.
    * Ypatumai, gedimai bei jų paieška, parametrų matavimai.
    * Elektrinės schemos.

4. Paskaita (benzininio variklio vientaškės įpurškimo sistemos)

    * Techninės literatūros analizė. Elektroninės duomenų bazės analizė (Autodata, Bosch, Mitchell)
    * Ypatumai, gedimai bei jų paieška, parametrų matavimai.
    * Elektrinės schemos.

5-6. Paskaita (borto diagnostika, privaloma įranga pagal eOBD standartus ):

    * Standartai, žymėjimai ir sutrumpinimai, naudojami automobilių pramonėje.
    * Borto diagnostikos pagrindai. (užduotys, tipai, standartai)
    * OBD, OBD2, EOBD standartų apžvalga.
    * Privalomos įrangos pagal eOBD standartus sudėtis, veikimo principai
    * Diagnostinės įrangos praktinis panaudojimas ir užsiėmimai.

7. Paskaita (ABS/ASR, ESP stabdžių valdymo, bei automobilio elektroninio stabilumo sistemos)

    * ABS stabdžių valdymo sistemų klasifikacija.
    * Sistemų komponentai ir jų veikimo principai.
    * Ypatumai, gedimai bei jų paieška, parametrų matavimai.
    * Elektrinės schemos
    * ABS sistemų diagnostika ir gedimų paieška

       Seminarų ir praktinių užsiėmimų ciklas susideda iš 7 paskaitų kurios vyks septynis penktadienius iš  eilės nuo 10 iki 17 val. Seminaro metu
yra pateikiama metodinė medžiaga.
       Išklausius seminarą išduodamas sertifikatas ir pažyma su nagrinėtų temų sąrašu.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 42 val Kaunas

Kaina: 347.54 €

Baltijos automobilių diagnostikos sistemos, UAB
Ateities pl. 30G. Kaunas
Tel. (8 37) 337842;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra