Programavimo kalbos

Java Web komponentų kūrimas

Lektoriai:

Kursas skirtas Duomenų bazių kūrėjams ir administratoriams, Internet taikomųjų programų kūrėjams, Java programuotojams bei kliento / serverio taikomųjų programų kūrėjams. Reikalavimai klausytojams Klausytojai turi išmanyti darbą su J2SE bei būti susidūrę su SQL. Taip pat reikia žinoti duomenų bazės struktūrą bei terminologiją, suprasti objektiškai orientuoto programavimo principus. Kurso turinys

 • Pasiruošimas plėtoti JEE 5 taikomąsias programas
 • Servleto kūrimas
 • JSP kūrimas
 • Kliento būsenos išlaikymas
 • JavaBean naudojimas taikomojoje programoje
 • Darbas su JSP pasirinkta biblioteka
 • Darbas su JavaServer garnitūromis
 • Apsaugos bei filtrų įdiegimas
 • Taikomosios programos integravimas į duomenų bazę
Po kurso klausytojai galės:
 • Kurti JEE 5 interneto sistemas
 • Kurti servlet'ą
 • Kurti JSP puslapį
 • Išlaikyti sistemos kliento būseną
 • Naudoti JavaBean interneto sistemoje
 • Naudoti sukurtą žinių biblioteką
 • Kurti JavaServer Faces programą
 • Taikyti saugą bei filtravimo sistemą
 • Naudoti programavimo šablonus interneto sistemai

Programa

Preparing to Develop JEE 5 Web Applications:

 • Structure a web application
 • Access the database
 • Configure the web application
Building a Servlet:
 • Examine servlets 
 • Code a servlet 
 • Send and receive information 
 • Access input streams to the web application 
 • Control access to shared objects 
 • Include other resources 
 • Return HTTP errors 
 • Handle a servlet exception 
 • Write to the webapp log
Building a JSP:
 • Code a JSP 
 • Write a directive 
 • Write a scriplet 
 • Write a JSP expression 
 • Write a declaration 
 • Employ JSP actions
Maintaining Client State:
 • Manage a session with the HttpSession interface 
 • Use hidden fields 
 • Use URL rewrite 
 • Implement persistence management 
 • Implement servlet event listening
Using a JavaBean in a Web Application:
 • Use a JavaBean 
 • Use a get method of a JavaBean 
 • Use a set method of a JavaBean
Working with a JSP Custom Tag Library: 
 • Use the JSP standard tag library 
 • Declare a SimpleTag handler 
 • Create a tag file 
 • Create a tag library descriptor 
 • Use custom tags
Working with JavaServer Faces:
 • Examine JavaServer faces framework 
 • Configure an application with a deployment descriptor 
 • Create JSP pages using JSF components 
 • Develop backing beans 
 • Configure application configuration resource file 
 • Handle message resource bundles 
 • Deploy a JSF application
Applying Security and Filters:
 • Configure authentication 
 • Configure web authorization 
 • Program web authorization 
 • Implement a filter
Using Design Patterns in a Web Application:
 • Design a JEE 5 web application with the MVC pattern 
 • Design a JEE 5 web application with the transfer object pattern 
 • Design a JEE 5 web application with the data access object pattern 
 • Design a JEE 5 web application with the business delegate pattern
Integrating a Web Application with a Database:
 • Configure the web application for JDBC connectivity 
 • Obtain connections to a database 
 • Access a SQL result set in JEE 5 web components 
 • Create connection pooling

Tipas: Trukmė: Miestas:
Kursas 4 dienos (32 akademinės valandos) Vilnius, Kaunas

Kaina: 796.46 €

Baltijos kompiuterių akademija, UAB
Savanorių pr. 28, Vilnius (LJB verslo centras, 4 aukštas)
Tel. (5) 2780 500;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra