Buhalterių mokymai, MB

Organizuojami kursai
Suminės darbo laiko apskaitos taikymo praktika ir problemos
Teisingas pinigų srautų ataskaitos sudarymas pagal VAS
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita, aktualijos ir probleminiai mokesčių klausimai
Nacionaliniai ir tarptautiniai apskaitos standartai: VAS ir TAS lyginamoji analizė
Perėjimas prie TFAS ir TFAS taikymas pirmą kartą
Transporto įmonių mokesčių apskaičiavimo ir apskaitos tvarkymo praktinė analizė
Pasirengimas metinės finansinės atskaitomybės duomenų įkėlimui į konsolidavimo sistemą VSAKIS
Projektų apskaita pagal VSAFAS
Mokesčių naujovės ir i.MAS diegimo rekomendacijos
Projektų apskaita pagal VSAFAS
Pinigų srautų apskaita pagal VSAFAS
Darbo užmokesčio apskaičiavimas švietimo įstaigose. Mokinio krepšelio apskaitos ypatumai ir naujovės
Dokumentų valdymo aktualijos buhalteriams
Apskaitos politikos rengimas (pagal VSAFAS)
Darbo užmokesčio reglamentavimas ir apskaita viešajame sektoriuje. Kaip naujasis DK keis darbo užmokesčio skaičiavimą?
Darbo užmokesčio skaičiavimo ir komandiruočių reglamentavimas viešajame sektoriuje
Mokesčių naujovės ir i.MAS reglamentavimas viešajame sektoriuje
Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimo ir deklaravimo tvarka
Įmonės įstatų / nuostatų keitimas: praktinis vadovas buhalteriams
Darbo užmokesčio skaičiavimo ir komandiruočių reglamentavimas viešajame sektoriuje
Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai statybų įmonėse
Dokumentų valdymo aktualijos buhalteriams
Buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal VSAFAS globos namuose
Globos namų darbo užmokesčio aktualijos
Darbdavių išmokamų išmokų apmokestinimo ir deklaravimo tvarka
Sveikatos įstaigų mokesčiai ir darbo santykių aktualijos
Darbo užmokesčio apskaičiavimas švietimo įstaigose: apskaitos ypatumai ir naujovės
Darbo teisė buhalteriams: esamo reguliavimo ypatumai ir galimo naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybės
Atlyginimų sistemos, pareigybių aprašymo ir vidaus dokumentų parengimas viešajame sektoriuje
Savivaldybės konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimas: naujausi pakeitimai ir rekomendacijos
Kontaktai

Sėlių g. 33, Vilnius
Tel. +370 678 82847;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.buhalteriumokymai.lt