Vadovavimas ir valdymas

VADOVYBĖS ATSTOVO KOKYBEI kompetencijos tęstiniai mokymai. 1 dalis.

Šių mokymų galiojomo laikas yra pasibaigęs. Rekomenduojame peržiūrėti kitus šio organizatoriaus mokymus arba kitus mokymus šioje kategorijoje.

Lektoriai:
Gintaras Davalga

Turi 15 metų mokymo patirtį, mokymo programų apie įmonių valdymą ir vadovavimą, klientų aptarnavimo sisteminimą, rinkodarą, personalo valdymą, pardavimus bei vadybos sistemas autorius, apmokęs programose virš 3000 dalyvių.
Sertifikuotas kokybės sistemos auditorius, turintis 17 metų asmeninę konsultanto patirtį praktiškai diegiant vadybos sistemas pagal ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 ir konsultuojant įmones dėl vadybos procesų tobulinimo. Yra įdiegęs ar sertifikavęs per 80 vadybos sistemų.
Taip pat yra ir Lietuvos projektų vadybos asociacijos steigėjas, PMI (Project Management Institute, JAV) narys. Be atvirųjų ir vidinių mokymų įmonėse, lektorius taip pat yra skaitęs pranešimus kokybės vadybos konferencijose, organizuotose „Bureau Veritas“, Europos Komisijos Plėtros generalinio direktorato Techninės pagalbos ir informacijos biuro (TAIEX) konferencijoje ir policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konferencijoje, kūręs konferencijų tezes programinės įrangos kūrimo klausimais.

Sėkmingai baigę kursus, dalyviai sugebės:

o teisingai suprasti ir vykdyti vadovybės atstovo kokybei pareigas;
o suvokti procesinį požiūrį;
o interpretuoti ISO 9001:2008 standarto reikalavimus;
o susipažinti su ISO 9000 taikymo gera praktika;
o suprasti kokybės vadybos sistemos tobulinimo procesą, taikant tobulinimo metodikas.

Mokymų metu naudojamos įvairios mokymo ir žinių perteikimo formos: mokymo sesijos, diskusijos bei darbas grupėse. Bus atliekamos bei aptariamos praktinės užduotys.

Reikalavimai dalyviams: pradinė pažintis su ISO 9001 standarto reikalavimais. Pageidautina kokybės vadybos sistemų pagal ISO 9001 diegimo patirtis.

Programa

I SESIJA. VADOVYBĖS ATSTOVO KOKYBEI MISIJA IR FUNKCIJOS. 1 diena
o Suinteresuotos kokybės vadybos sistema šalys ir jų poreikiai.
o Procesinio požiūrio į vadybą ypatumai.
o Vadovybės atstovo vieta kokybės vadybos sistemoje.

II SESIJA. ISO 9001:2008 STANDARTO REIKALAVIMAI. 2 dienos
o ISO 9000:2008 standartų šeima ir jos taikymas.
o ISO 9001:2008 standarto interpretacija.
o Kokybės politika.
o Kokybės tikslai.
o ISO 9001 praktinio diegimo tvarka.

III SESIJA. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMAS. 1 diena
o Audito paskirtis ir principai.
o Vidaus audito planavimas.
o Vidaus auditorių paskyrimas ir apmokymas.
o Veiksmai po audito.

IV SESIJA. VADYBOS SISTEMOS TOBULINIMAS. 1 diena
o ISO 9001 įrankiai vadybai tobulinti.
o Statistiniai metodai ir jų taikymas.
o Tobulinimo įrankių parinkimas ir taikymas.
o Procesų optimizavimo procesas.

Tipas: Trukmė: Miestas:
Kursas 5 dienos Vilnius

Kaina: 753.01 €

Pastaba. Galimas dalyvavimas ir atskirose sesijose. Vienos sesijos kaina 520 Lt.

PAŽYMĖJIMAI Mokymus išklausiusiems dalyviams išduodami „Bureau Veritas Lit“ kursų pažymėjimai.

MAITINIMAS
Į mokymųkainą yra įskaičiuota: mokomoji medžiaga, kavos ir arbatos pertraukėlės bei pietūs.

Organizuoja: Bureau Veritas Lit, UAB
Ukmerges g. 369A, Vilnius
Tel. (8 5) 239 50 70; Faks. (8 5) 239 51 55
Svetainė: http://www.bureauveritas.lt/wps/wcm/connect/bv_lt/Local

Tvarkaraštis
Informacijos nėra