Bureau Veritas Lit, UAB

UAB “Bureau Veritas Lit” - Prancūzijoje įkurtos pasaulinės korporacijos BUREAU VERITAS padalinys, vadybos sistemų mokymo lyderis Lietuvoje ir viena seniausiai Lietuvoje veikiančių klasifikacinių-inspekcinių įmonių, be mokymų teikianti ir sertifikavimo, pramonės bei laivininkystės inspektavimo paslaugas.  
Bureau Veritas Lietuva rengiami mokymai remiasi ilgamete BUREAU VERITAS patirtimi gaminių kokybės, aplinkos apsaugos, sveikatos ir darbų saugos, maisto saugos, informacijos saugumo valdymo ir  kt. srityse. Atsižvelgdami į klientų poreikius ir pageidavimus, organizuojame išorinius bei vidinius mokymus lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Taip pat rengiami įvairioms ūkio šakoms pritaikyti mokymo kursai (energetika, naftos pramonė, chemijos pramonė ir kt.), kurių metu nagrinėjami aktualūs saugos ir juridiniai aspektai.   Siūlome kiekvienos vadybos sistemos platų mokymo paketą nuo įvadinių mokymų iki specializuotų, auditorių bei aukščiausio lygio tarptautinių audito vadovų kursų (IRCA). Mūsų organizuojami kursai skirti darbuotojams, dirbantiems įvairiuose įmonės lygmenyse: įmonių vadovams, kokybės vadovams, vadybininkams, specialistams,  konsultantams, vadybos sistemų auditoriams ir kitiems specialistams, tobulintis siekiantiems darbuotojams. Be vadybos sistemų mokymų, rengiame ir kitų sričių mokymus: šiltnamio dujų (CO2) apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai, reikalavimai slėginei įrangai (PED), tinkamumo eksploatacijai studijos, slėginės įrangos projektuotojų kvalifikacijos kėlimas, techninės rizikos vertinimo metodai ir kitus įvairioms ūkio šakoms (energetika, naftos pramonė, chemijos pramonė) specifinius mokymus. Galime organizuoti mokymus apie Lietuvoje mažai žinomus produktus, tokius kaip: Six Sigma, TQM, LEAN, FMEA ir pan.. Turime patirties kuriant įvairias mokymo programas įmonėms, įsisavinančiom ES lėšas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Programos kuriamos pagal tam tikrą sektorių: maisto, paslaugų, sveikatos, švietimo įmonėms. Mokymų metu nagrinėjamos konkrečios problemos ir pateikiamos sprendimų alternatyvos. Ilgametę patirtį turintys lektoriai-specialistai pateikia kuo didesnę teorijos ir kitų kompanijų geriausios patirties skalę; padeda įmonei surasti ir pateikti tuos modelius, kurie labiausiai tinka esamoms problemoms suprasti ir spręsti.

Organizuojami kursai
KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ISO 9001:2008 vidaus auditorius
VADOVYBĖS ATSTOVO KOKYBEI kompetencijos tęstiniai mokymai. 1 dalis.
NEMOKAMAS pažintinis seminaras
ISO 14000 APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS vidaus auditorius
ISO 9000 KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS audito vadovas IRCA 2245 (anglų/rusų k.)
Reikalavimai RVASVT pagrįstai maisto saugos vadybos sistemai pagal ISO 22000
ISO 27000 informacijos saugumo valdymo sistema: samprata, reikalavimai, diegimo praktika, vidaus auditas
ISO 20000 IT paslaugų valdymo sistema (lietuvių k.)
Maisto saugos vadybos sistemos sertifikavimo schema FSSC 22000
VADOVYBĖS ATSTOVO KOKYBEI kompetencijos tęstiniai mokymai. 2 dalis.
Vadybos sistemų (ISO 9001, ISO 14001, kt.) reikalavimų taikymas viešuosiuose pirkimuose
NEMOKAMAS pažintinis seminaras. "IT paslaugų valdymo sistema. ISO 20000 standartas - reikalavimai, diegimas, nauda, sertifikavimas"
NEMOKAMAS pažintinis seminaras. "Maisto saugos vadybos sistema. ISO 22000 standartas - reikalavimai, diegimas, nauda, sertifikavimas"
ISO 22000 Maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditorius
SOCIALINIS ATSAKINGUMAS SA8000
SVEIKATOS IR SAUGOS DARBE VADYBOS SISTEMOS auditorius (IRCA 2020)
NEMOKAMAS pažintinis seminaras.
ISO 14001:2004 Standarto reikalavimų interpretavimas
NEMOKAMAS pažintinis seminaras.
ISO 14000 aplinkos apsaugos vadybos sistemos auditorius IRCA(2007), rusų k.
NEMOKAMAS pažintinis seminaras.
Kontaktai

Ukmerges g. 369A, Vilnius
Tel. (8 5) 239 50 70; Faks. (8 5) 239 51 55
El. paštas [email protected]
Svetainė: https://www.bureauveritas.lt/mokymai