Tinklo administravimas

Microsoft atestuotas sistemų administratorius: komunikavimo specializacija

Parodykite savo Exchange Server administravimo įgūdžius

Standartinis IT diegimo ciklas yra 5 stadijų: projektavimas, planavimas, kūrimas, tvarkymas ir priežiūra. MCSA komunikavimo specializacijos sertifikatas apima įgūdžius, susijusius su Exchange Server sistemos kūrimu, tvarkymu ir priežiūra Windows aplinkoje.

MCSA saugumo specializacijos atestavimas pagrįstas MCSA atestavimu, bet papildomai reikia išlaikyti egzaminus, patikrinančius kompetenciją, reikalingą kuriant ir administruojant Exchange Server infrastruktūrą.

Microsoft Exchange Server egzaminai tikrina IT profesionalo, turinčio mažiausiai vienerių metų Exchange Server aplinkos, esančios daugelyje fiziškai nutolusių vietų bei sujungtų įvairiais ryšio protokolais ir turinčios interneto komunikavimo sistemą, administravimo patirtį bei įgūdžius. Egzaminai apima scenarijus ir tipinius atvejus, grindžiamus realiais verslo iššūkiais, ir leidžia patvirtinti sugebėjimus, reikalingus kuriant pranešimų siuntimo aplinkas.

MCSA: komunikavimo specializacijos apžvalga

Auditorija

Patyrę sistemų administratoriai, kurie yra atsakingi už pranešimų sistemos kūrimą, tvarkymą ir priežiūrą naudojant Microsoft Exchange Server ir Windows Server 2003 operacinėje sistemoje.

Tipinės MCSA specialisto darbo sritys

  • tinklo administratorius;
  • sistemų administratorius;
  • techninės pagalbos inžinierius;
  • informacinių sistemų administratorius;
  • tinklo specialistas.

Patirtis

Kandidatai turi turėti mažiausiai vienerių metų Exchange Server infrastruktūros administravimo patirtį.

Egzaminų reikalavimai

Trys pagrindiniai ir vienas pasirenkamasis egzaminas.

Patvirtinkite savo įgūdžius

MCSA komunikavimo specializacijos sertifikacijos egzaminus parengė pripažinti šios srities ekspertai, turintys tiesioginės įmonių komunikavimo sistemų, dirbančių Exchange Server pagrindu, administravimo ir tvarkymo patirties. IT profesionalai ir organizacijos gali būti užtikrinti, kad ši specializacija išsamiai patikrina Exchange Server valdymo ir techninės priežiūros kompetenciją.

Patvirtinkite savo specializaciją komunikavimo srityje

Įgiję MCSA komunikavimo specializacijos sertifikaciją , Jūs parodysite konkrečius darbo su Microsoft Exchange Server įgūdžius, sugebėjimą administruoti ir valdyti komunikavimo infrastruktūrą Windows 2000 arba Windows Server 2003 operacinėje sistemoje.

Kelkite savo organizacijos vertę

IT profesionalai, turintys MCSA komunikavimo specializacijos sertikatą, įrodo, kad dirbdami taiko pripažintus ir geriausius metodus. Atestuoti asmenys, kurdami veiksmingą komunikavimo aplinką, kelia organizacijos konkurencingumą ir vertę.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Kursas 25 dienos Vilnius

Kaina: 4978.57 €

Data miner, UAB
Laisvės pr. 125, Vilnius LT-06118
Tel. +370 61880699;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra