Biuro administravimas

DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI

Lektoriai:
Rasa Grigonienė


UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.
Jurgita Ramanauskienė
UAB Dorevi lektorė Jurgita Labanauskienė teigia:
"Labai vertinu per 14 metų sukauptą bendravimo su skirtingais žmonėmis patirtį: klientų aptarnavimo telefonu projektai, 5 metų vadovavimo darbas komandoje, intensyvus darbas su atrankomis ir kitais personalo projektais, mokymų vedimas bei konsultacinio pobūdžio patirtis  įmonėse (įstaigose) įgyvendinant personalo valdymo, vidinės ir išorinės komunikacijos projektus."

Atsisveikinti su komandos nariu nėra lengvas uždavinys visiems: vadovams, kolegoms, pačiam darbuotojui, tačiau šį sudėtingą etapą galima įveikti tvarkingai ir eiti pirmyn. Kodėl žmonės nusprendžia keisti darbą? Kada bandyti darbuotoją sulaikyti, o kada tiesiog paleisti? Kaip tinkamai pasiruošti ir pranešti darbuotojui apie jo atleidimą? Kaip atleisti darbuotoją ir nesusipykti?   Teisininko konsultacija padės Jums parinkti tinkamą atleidimo pagrindą, išsiaiškinti galimas rizikas, pasirengti tinkamus atleidimo dokumentus. Diskusijos metu galėsite užduoti Jums aktualius klausimus, išgirsti gerosios patirties atvejų, sprendžiant sudėtingas atleidimo situacijas, įvertinti esamą praktiką darbo ginčų bylose.

Programa

I dalis (10:00 - 12:30) lektorė Jurgita Labanauskienė   

Pokalbis su planuojančiu iš darbo išeiti darbuotoju: pasiruošimas, planas, keli galimi pasiūlymai 
Ką būtina apgalvoti prieš tokį pokalbį? Kokios priemonės gali padėti sulaikyti gerą darbuotoją? Kada verta darbuotoją tiesiog paleisti?   
Pokalbis su darbuotoju, kurį nutarta atleisti: pasiruošimas, planas   
Kaip pasiruošti tokiam pokalbiui? Kokie būtini 3 atleidimo pokalbio etapai? Kokių skirtingų reakcijų galima tikėtis iš atleidžiamo darbuotojo ir kaip jas suvaldyti?   
Darbuotojo išejimas: priežasčių analizė, atsisveikinimas, komunikacija komandoje Kokią naudą duoda struktūruoti pokalbiai su kiekvienu išeinančiu darbuotoju? 
Kaip apie darbuotojo išėjimą komunikuoti komandos nariams?   

II dalis (13:15 - 16:15) lektorė Rasa Grigonienė   
Darbo sutarčių nutraukimo pagrindai Koks pagrindas tinkamiausias konkrečioje situacijoje ?
 • esant nepatenkinamiems išbandymo rezultatams.
 • šalių susitarimu;
 • darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių;
 • darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių;
 • darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;
 • darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės;
 • nesant darbo sutarties šalių valios;
 • darbdavio valia.  
Darbo sutarties nutraukimo apribojimai 
Kas turi pirmenybę pasilikti darbe ? Privalomas atleidimo kriterijų nustatymas.   
Įspėjimas nutraukti darbo sutartį: terminai, siūlymai, pavyzdžiai, laikas naujo darbo paieškoms ir kt.   
Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas: procedūros, dokumentai 
Darbdavio sprendimas, įteikimas darbuotojui, įrašas Darbo sutartyje ir kt.   
Dažniausios darbdavių klaidos; darbo ginčų  dėl atleidimo  specifika. Kaip jų išvengti ? Ko neturėtų daryti darbdavys?   Diskusija, praktinių situacijų analizė, individualūs klausimai

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 7 akademinės valandos Vilnius, Kaunas, Klaipėda

Kaina: 121 €

Seminaro kaina 90.00 EUR (pridedamas 21% PVM) 

Dalyvaujant 2-iems dalyviams taikoma 10 % nuolaida, 3-ims dalyviams 15 % nuolaida, 4-iems dalyviams - 20 % nuolaida. 
 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:
 • išsamią metodinę medžiagą;
 • seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • seminaro lektorių individualias konsultacijas;
 • vaišinsinime kava, saldumynais ir pietumis.
  Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Organizuoja: Dorevi, UAB
Mituvos g. 5-4, B korpusas, Kaunas
Tel. +370 61585387; Faks. -
Svetainė: http://www.dorevi.lt

Tvarkaraštis
Informacijos nėra