Biuro administravimas

Dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais

Lektoriai:
Rasa Grigonienė


UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

Seminaro kaina 60.00 EUR (pridedamas 21% PVM) 


Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.   

Akcija! Dalyvaujant šiame ir sausio 27-os dienos seminare “Naujos Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais” kaina vienam dalyviui yra 99 eurai (+PVM). Papildomos nuolaidos nėra taikomos.      

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:
  • išsamią metodinę medžiagą;
  • 4 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
  • seminaro lektoriaus individualias konsultacijas po seminaro;
  • vaišinsime kavos pertraukėlės metu.
  Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Programa

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos naujovės

  • Dokumentų registravimas: nebūtinas specialus registras, užtenka naudojamos informacinės sistemos.
  • Dokumentacijos planavimas: Bylų dokumentacijos planas arba Funkcijų dokumentacijos planas.
  • Dokumentų tvarkymo liberalizavimas, atsižvelgiant į įstaigos poreikius.
  • Užbaigtų bylų  apskaitos pokyčiai
Dokumentų saugojimas
  • Saugojimo taisyklių pokyčiai
  • Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma ir kt.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 4 akademinės valandos Vilnius

Kaina: 72.6 €

Akcija! Dalyvaujant šiame ir sausio 27-os dienos seminare “Naujos Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais” kaina vienam dalyviui yra 99 eurai (+PVM). Papildomos nuolaidos nėra taikomos.

Dorevi, UAB
Mituvos g. 5-4, B korpusas, Kaunas
Tel. +370 61585387;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra