Biuro administravimas

ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ APSKAITA, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS (II DALIS)

Lektoriai:
Rasa Grigonienė


UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

Specialus pasiūlymas. 

Dalyvaujantiems abiejuose ciklo seminaruose (Dokumentų rengimas ir Dokumentų tvarkymas) kaina vienam dalyviui 130.00 eur (pridedamas 21% PVM). 
Šiam pasiūlymui papildomos nuolaidos nėra taikomos.

Programa

Seminaro programa 

Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą.
Dokumentacijos plano rengimas (Kokios bylos privalo būti įstaigose, o kurių vertėtų jau atsisakyti) 
Dokumentacijos plano struktūra, forma, indeksai. 
Dokumentų sisteminimo į bylas naujovės, bylų antraščių tinkamas formulavimas. 
Skaitmeninių kopijų bylų formavimas. 
Elektroninių dokumentų bylos. 
Vaizdo ir garso, foto dokumentai. 
Atsakomybės už formuojamas bylas priskyrimas darbuotojams. 
Bylų saugojimo terminų nustatymas. 
Dokumentacijos plano pavyzdžiai, dažniausios klaidos.    
Dokumentų apyvartos organizavimas 
Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas. 
Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.   
Dokumentų registravimas ir bylų formavimas 
Naujausi dokumentų registracijos metodai ir būdai. 
Dokumentų registrų sąrašo rengimas. 
Registrai. Siunčiamų, gaunamų dokumentų registravimas ir dėjimas į bylas. 
Vidaus dokumentų registravimas ir bylų formavimas. 
Vienarūšių bylų, darbuotojų asmens bylų formavimo ypatumai.   
Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui 
Trumpai saugomų bylų tvarkymas ir apskaita. 
Ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymas (dokumentų persegimas, lapų numeravimas, baigiamojo įrašo, antraštinio lapo rengimas). 
Dokumentų vertės ekspertizė. 
Dokumentų saugojimo terminų pratęsimas, jų tolesnė apskaita. 
Dokumentų naikinimo procedūros ir jų įforminimas. 
Bylų iš padalinių perdavimas archyviniam saugojimui. 
Bylų perdavimo aktas.   
Užbaigtų bylų apskaita, dokumentų saugojimas 
Ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų sąrašo sudarymas. 
Bylų įrašymas į apyrašus. 
Dokumentų saugojimas, saugojimo terminai. 
Elektroninių dokumentų, skaitmeninių kopijų vaizdo ir garso dokumentų saugojimas. 
Dokumentų kiekio ir būklės patikrinimai, procedūros dingus dokumentams. 
Dokumentų saugojimo patalpoms keliami reikalavimai.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 6 akad. val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Marijampolė

Kaina: 96.8 €

Seminaro kaina 80.00 EUR (pridedamas 21% PVM) 

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.   

Specialus pasiūlymas. Dalyvaujantiems abiejuose ciklo seminaruose (Dokumentų rengimas ir Dokumentų tvarkymas) kaina vienam dalyviui 130.00 eur (pridedamas 21% PVM). Šiam pasiūlymui papildomos nuolaidos nėra taikomos.

Organizuoja: Dorevi, UAB
Mituvos g. 5-4, B korpusas, Kaunas
Tel. +370 61585387; Faks. -
Svetainė: http://www.dorevi.lt

Tvarkaraštis
Informacijos nėra