Biuro administravimas

ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS. NAUJOVĖS, AKTUALŪS PAVYZDŽIAI (I DALIS)

Lektoriai:
Rasa Grigonienė


UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

Specialus pasiūlymas. 

Dalyvaujantiems abiejuose ciklo seminaruose (Dokumentų rengimas ir Dokumentų tvarkymas) kaina vienam dalyviui 130.00 eur (pridedamas 21% PVM). 
Šiam pasiūlymui papildomos nuolaidos nėra taikomos.

Programa

Seminaro programa: 

Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų rengimą. 
Veiklos dokumentų sistema: Veiklos dokumentų  klasifikavimas; 
Dokumentų rengimo ir įforminimo aktualijos; 
Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai; 
Dokumentų rekvizitai, jų išdėstymas, pakeitimai. 
Atskirų rūšių dokumentų rengimas: formos ir turinio reikalavimai. 
Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas. 
Įsakymų (veiklos, personalo, atostogų, komandiruočių) struktūra, turinys, įforminimo reikalavimai; 
Tvirtinamųjų dokumentų (nuostatų, taisyklių, aprašų ) struktūra, turinys ir rengimo reikalavimai. 
Įstaigos rengiamų vidaus dokumentų rengimas 
Protokolai, protokolų išrašai, grafikai, aktai, ataskaitos ir kt. 
Rekomendacijos asmens sudaromiems dokumentams (prašymai, pasiaiškinimai, tarnybiniai pranešimai ir kt.) 
Įstaigos siunčiamųjų dokumentų įforminimo reikalavimai. 
Raštai. Bendrosios dalykinio susirašinėjimo taisyklės; 
Raštų kalbos etiketas (tekstų šablonai, kanceliarinės kalbos specifika ir pan.); 
Dažniausios raštų klaidos, pavyzdžiai; 
Dokumentų išrašų, nuorašų, įforminimo reikalavimai; 
Dokumentų priedų ir pridedamų dokumentų įforminimas. 
Elektroninių dokumentų rengimas ir pasirašymas.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 6 akad. val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Marijampolė

Kaina: 96.8 €

Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida. 

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:
  • išsamią metodinę medžiagą;
  • seminaro dalyvio pažymėjimą;
  • seminaro lektorės individualias konsultacijas;
  • vaišinsime pietumis ir kavos pertraukėlės metu.
  Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Organizuoja: Dorevi, UAB
Mituvos g. 5-4, B korpusas, Kaunas
Tel. +370 61585387; Faks. -
Svetainė: http://www.dorevi.lt

Tvarkaraštis
Informacijos nėra