Biuro administravimas

Įmonės/Įstaigos dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas

Lektoriai:
RASA GRIGONIENĖ

Dorevi lektorė. Daugiau informacijos http://www.dorevi.lt

PAGRINDINĖS SEMINARO TEMOS


1. Teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos dokumentų valdymą.
2. Dokumentų apyvartos procedūrų bendroji apžvalga.
3. Įstaigos dokumentacijos planas: struktūra; rengimas, derinimas, tvirtinimas; Dokumentacijos plano papildymų sąrašas; Dokumentacijos plano suvestinė;Dokumentacijos planų, jų pildymo sąrašų ir dokumentacijos planų suvestinių saugojimo terminai.
 4. Dokumentų administravimas: įstaigos dokumentų registrai įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas; gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas.
5. Dokumentų bylos: bylų sudarymo principai ir dokumentų saugojimo terminai; laikino saugojimo bylų tvarkymo reikalavimai; ilgo ir nuotolinio saugojimo bylų tvarkymo reikalavimai; bylų tvarkymo dokumentų (vidaus apyrašo, baigiamojo įrašo, antraštinio lapo) rengimas.
6. Įstaigos dokumentų (bylų) rengimas saugoti: įstaigos dokumentų vertės ekspertizė; naikinti atrinktų bylų (dokumentų) akto rengimas; laikino saugojimo bylų apskaita (bylų sąrašai); ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apskaita (perduodamų saugoti ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų tikrinimo procedūros, dingusių dokumentų (bylų) akto rengimas, bylų įrašymo į apyrašus tvarka).
7. Dokumentų (bylų) saugojimas: reikalavimai saugant laikino saugojimo bylas; reikalavimai saugant ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas; privalomi dokumentų ir archyvų srities teisinio reglamentavimo aspektai juridiniams asmenims, atsakomybė už dokumentų saugojimą; likviduojamų nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo procedūros; valstybės archyvų sistema; priėjimas prie dokumentų; leidimai išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 6 ak. val. šiauliai

Kaina: 80.6 €

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:

  • išsamią metodinę medžiagą,
  • seminaro dalyvio pažymėjimą,
  • seminaro lektoriaus individualias konsultacijas,
  • maitinimą pietų bei kavos pertraukėlių metu.
Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Dorevi, UAB
Mituvos g. 5-9, Kaunas
Tel. +370 61585387;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra