Biuro administravimas

Naujos Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais

Lektoriai:
Rasa Grigonienė


UAB Dorevi lektorė Rasa Grigonienė Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.
Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. - kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“.
Lektorė dažnai kaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties.
Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universitete, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

2019 m.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pakeisti tradicinių rašytinių ar jiems prilygintų dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus taip, kad būtų supaprastinti jų administravimo procesai.    Todėl 2019 ir vėlesniais metais numatoma esminė dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje. Jau parengti  nauji teisės aktų projektai ir planuojama, kad šių metų rudenį įsigalios naujos Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Bus pakeistas Dokumentų ir archyvų įstatymas.    Įstaigos įmonės, organizacijos kviečiamos pasirengti pertvarkai ir  naujai planuoti būsimus darbus dokumentų valdymo srityje.

Programa

 • Dokumento elementai ir jų išdėstymo pakeitimai.
 • Metaduomenys dokumente.
 • Autentiškumo ir vientisumo patvirtinimo  būdai.
 • Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.
 • Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.
 • Vaizdo ir garso dokumentų rengimo ypatumai.
 • Įrašų rengimo ypatumai.
 • Teisės aktų rengimo reikalavimai.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 4 akademinės valandos Vilnius

Kaina: 72.6 €

Seminaro kaina 60.00 EUR (pridedamas 21% PVM) 


Dalyvaujant dviems vienos įmonės atstovams taikoma 10% nuolaida, trims – 15% nuolaida, 4 ir daugiau dalyvių – 20% nuolaida.   

Akcija! Dalyvaujant šiame ir sausio 29-os dienos seminare “Dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais” kaina vienam dalyviui yra 99 eurai (+PVM). Papildomos nuolaidos nėra taikomos.      

Seminaro metu kiekvienas dalyvis gauna:
 • išsamią metodinę medžiagą;
 • 4 akademinių valandų seminaro dalyvio pažymėjimą;
 • seminaro lektoriaus individualias konsultacijas po seminaro;
 • vaišinsime kavos pertraukėlės metu.
  Jei pageidausite suorganizuosime ir pravesime vidinius mokymus Jūsų įmonės darbuotojams šia ir kitomis temomis.

Dorevi, UAB
Mituvos g. 5-4, B korpusas, Kaunas
Tel. +370 61585387;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra