Dorevi, UAB

Esame konsultavimo kompanija:

  • organizuojame išorinius, vidinius ir tęstinius mokymus,
  • konsultuojame organizacijas valdymo, vystymo klausimais,
  • konsultuojame ES lėšų įsisavinimo, mokymų poreikio nustatymo klausimais.
Ekspertų komanda

Paslaugas teikia profesionalų komanda. Kiekvienas iš konsultantų yra pasirinktos ekspertinės srities profesionalas, turintis aukščiausią kompetenciją ir praktinę patirtį.  
 
ES finansinės paramos įsisavinimas

Nuolat rengiame seminarus ir konsultuojame įmones ES finansinės paramos įsisavinimo klausimais. Nustatome mokymų poreikį įmonėse. Padedame įmonėms įsisavinti ES finansuojamus projektus.  

Sertifikacija 2007 04 16 pagal vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą nr. 1v-135 „dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 "dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" papildymo" įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.  

Organizuojami kursai
Įstaigos/įmonės dokumentų valdymas
Naujų klientų paieška. Efektyvūs būdai, metodai ir taktikos
Personalo valdymo dokumentai. Darbo santykių įforminimas (2- jų dienų seminaras)
Biuro administratorių paruošiamieji kursai
Tarnybinis etiketas: bendrosios ir specifinės elgesio normos. Tarptautinio tarnybinio etiketo specifika (2 - jų dienų)
Administratorių darbas
Viešieji pirkimai nuo A iki Z
Personalo dokumentų valdymas. Darbo santykių įforminimas
Dokumentų rengimas ir įforminimas. Rašytinės kalbos kultūros aktualijos
Sutarčių rengimas. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas
Strateginis planavimas
Įmonės/Įstaigos dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas
Tarnybinis protokolas
Bendravimo su žiniasklaida specifika ir praktinių įgūdžių formavimas
Teisinis darbas su skolomis. Prevencija. Išieškojimas. Skolų beviltiškumas. Bylinėjimasis
Darbas su žiniasklaida ir viešasis kalbėjimas
Privatūs juridiniai asmenys: praktiniai veiklos ir valdymo klausimai bei teisinis reglamentavimas
Efektyvus biuro administravimas
Bendravimas su žiniasklaida
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Greiti pardavimai, įtakojimo metodai
Profesionalus pardavimas telefonu
Individualus darbuotojų skatinimas nefinansinėmis priemonėmis
Komandos formavimo mokomieji renginiai
Darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teisinis reglamentavimas ir kiti DK taikymo ypatumai
Klientų aptarnavimas (bendravimo įgūdžių su klientais lavinimas)
Vadovavimas
Įmonių vadovų teisinė atsakomybė
Rangos sutartys
Pardavimo metodai stambiems klientams
Efektyvus pardavimas ir darbas su klientais
Įmonės/ įstaigos dokumentų tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą tvarką
Pardavimo derybų psichologija
Laiko planavimas
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
Emocinio kontakto valdymas pardavimo pokalbyje
Derybų vedimo taktikos
Vadovavimas personalui pokyčių metu (2 - jų dienų seminaras)
Profesionalus klientų aptarnavimas
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Derybų vedimo taktikos
Efektyvūs vadovavimo metodai
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
Strateginis planavimas paslaugų srities organizacijoje
Vadovavimas ugdant darbuotojus
Darbuotojų galimybių ir motyvacijos vertinimas pokyčių įgyvendinimui
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
PERSONALO PROCESŲ IR DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS: FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMAI. NAUJAUSI 2020 M. PAKEITIMAI
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS IR ELEKTRONINIO PARAŠO NAUDOJIMAS
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS. NAUJOVĖS, AKTUALŪS PAVYZDŽIAI (I DALIS)
PERSONALO DOKUMENTAI. DARBO SANTYKIAI PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ: NUO DARBUOTOJO PRIĖMIMO IKI ATLEIDIMO
Vadovavimas
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
Vadovavimas
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai nuo 2020 m. sausio
SUTARČIŲ RENGIMO IR VYKDYMO TEISINIAI PRAKTINIAI ASPEKTAI
Naujos Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
SUPAPRASTINTI IR MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI: PLANAVIMAS IR VYKDYMAS
DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ APSKAITA, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS (II DALIS)
DARBUOTOJŲ ATRANKA IR PRIĖMIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI IR KOMUNIKACINIAI ASPEKTAI
Nuotoliniai mokymai. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir patarimai darbdaviams
BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: KAIP PASIRUOŠTI IR TINKAMAI JĮ ĮGYVENDINTI
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais. Seminaras Vilniuje
Finansai vidurinės grandies vadovams
Klientų aptarnavimo magija ir sudėtingų situacijų valdymas
NAUJAUSIA PRAKTIKA DARBO GINČŲ BYLOSE. PRAKTINIS SEMINARAS
Nuotoliniai mokymai. MS EXCEL KURSAI. PAŽENGUSIEMS
EFEKTYVUS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS VADOVAMS : TEISINIAI IR VADYBINIAI ASPEKTAI
PARDAVIMAI TELEFONU NAUJIEMS KLIENTAMS IR SAVIMOTYVACIJA
PRAKTINIAI DERYBŲ VEDIMO ĮRANKIAI
Nuotoliniai mokymai. Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos. Personalo dokumentų valdymo aktualijos
NUOTOLINIAI MOKYMAI. MS Word. Profesionalus tekstų tvarkymas. Pažengusiems.
Personalo dokumentai. Darbo santykiai pagal naująjį darbo kodeksą: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo
Kaip tinkamai pasirengti pagrindinius privalomus turėti dokumentus, tvarkant asmens duomenis?
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo problematika
Psichoemociniai bendravimo aspektai ir saviugdos instrumentai
Nuotoliniai mokymai. Personalo dokumentų administravimas: dokumentų valdymo ir darbo teisės aktualijos 2021 metais
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką turėtų žinoti su asmens duomenimis dirbantys darbuotojai?
MS WORD. PROFESIONALUS TEKSTŲ TVARKYMAS
Pardavimų telefonu magija ir klientų lojalumo užtikrinimas
Nuotoliniai mokymai. DOKUMENTŲ VALDYMO PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS: KAIP ATSISAKYTI POPIERINIŲ DOKUMENTŲ
Dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais
BDAR dokumentų parengimas. Praktikumas
KAI VADOVUI RŪPI JO DARBUOTOJAS: KOKYBIŠKO POKALBIO VERTĖ
Nuotoliniai mokymai. Pajausk savyje dizainerį su Canva
Nuotoliniai mokymai. Personalo administravimas. Turinio ir formos probleminiai aspektai
Nuotoliniai mokymai. BDAR naujovės: ką privalo žinoti kiekvienas, tvarkantis asmens duomenis
Nuotoliniai mokymai. MS EXCEL PAGRINDAI
Microsoft PowerPoint 2013 įtaigių pateikčių kūrimas
Nuotoliniai mokymai. Įtaigių pateikčių kūrimas MS PowerPoint. Pažengusiems
Nuotoliniai mokymai. Darbo kodekso praktinis taikymas: pasirengimas ir dažniausiai praktikoje kylantys klausimai 2021
Nuotoliniai mokymai. Asmens duomenų tvarkymo iššūkiai švietimo sektoriuje: kaip užtikrinti BDAR atitiktį, tvarkant moksleivių asmens duomenis
Tvarkomų asmens duomenų auditas: teisinių rizikų valdymas
Finansai nefinansininkams: įmonės finansų analizė ir vertinimas
Pagrindiniai teisiniai aspektai verslui migruojant į elektroninę erdvę
Nuotoliniai mokymai. Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai: planavimas ir vykdymas. Žalieji pirkimai
Nuotoliniai mokymai. MICROSOFT EXCEL SUKINIO LENTELĖS (PIVOT TABLE)
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Dokumentų rengimo reikalavimai ir naujos galimybės
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Viešųjų pirkimų ABC. Pagrindai
Nuotoliniai mokymai. Gilesnis žvilgsnis į BDAR: ar teisingai tvarkome personalo duomenis
Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai: planavimas ir vykdymas
Nuotoliniai mokymai. MS Word. Profesionalus tekstų tvarkymas. Pagrindai
Kaip parašyti verslo planą finansavimui gauti?
Nuotoliniai mokymai. MS Excel - probleminių situacijų analizė
Nuotoliniai mokymai. Pagrindiniai BDAR reikalavimai
Nuotoliniai mokymai. Asmeninių bendravimo savybių ugdymas
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Šiuolaikinis dokumentų valdymo organizavimas
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Pakeitimai viešųjų pirkimų reguliavime nuo 2022 m.
NUOTOLINIAI MOKYMAI. HR vadybos ir teisinių klausimų suderinamumas. Su pandemija susiję klausimai: vakcinavimas, testavimas, nušalinimai. Kaip HR vadovui veikti, kad priemonės atitiktų Darbo kodeksą.
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Savimotyvacijos įrankių dėžutė
Nuotoliniai mokymai. Asmens duomenų tvarkymas Covid19 kontekste: ar žinome kaip elgtis su renkama ir gaunama informacija
Nuotoliniai mokymai. Teisės aktų rengimo pokyčiai ir aktualijos. Naujos rekomendacijos
Nuotoliniai mokymai. Taisyklių, nuostatų, aprašų rengimas, administruojant darbo santykius
Nuotoliniai mokymai. Teisės aktų (įsakymų, taisyklių ir kt.) rengimo pokyčiai ir aktualijos. Naujos rekomendacijos
Darbo kodekso pakeitimai, aktualijos, naujausia teismų praktika
Nuotoliniai mokymai. Kibernetinis saugumas ir technologijų naudojimas
Įžvalgumo technika dalykiniuose santykiuose
Nuotoliniai mokymai. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo probleminiai aspektai. Aktuali praktika darbo ginčų sprendime.
Kontaktai

Mituvos g. 5-9, Kaunas
Tel. +370 61585387;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.dorevi.lt