Dorevi, UAB

Esame konsultavimo kompanija:

  • organizuojame išorinius, vidinius ir tęstinius mokymus,
  • konsultuojame organizacijas valdymo, vystymo klausimais,
  • konsultuojame ES lėšų įsisavinimo, mokymų poreikio nustatymo klausimais.
Ekspertų komanda

Paslaugas teikia profesionalų komanda. Kiekvienas iš konsultantų yra pasirinktos ekspertinės srities profesionalas, turintis aukščiausią kompetenciją ir praktinę patirtį.  
 
ES finansinės paramos įsisavinimas

Nuolat rengiame seminarus ir konsultuojame įmones ES finansinės paramos įsisavinimo klausimais. Nustatome mokymų poreikį įmonėse. Padedame įmonėms įsisavinti ES finansuojamus projektus.  

Sertifikacija 2007 04 16 pagal vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą nr. 1v-135 „dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 "dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" papildymo" įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.  

Organizuojami kursai
Įstaigos/įmonės dokumentų valdymas
Personalo valdymo dokumentai. Darbo santykių įforminimas (2- jų dienų seminaras)
Naujų klientų paieška. Efektyvūs būdai, metodai ir taktikos
Biuro administratorių paruošiamieji kursai
Tarnybinis etiketas: bendrosios ir specifinės elgesio normos. Tarptautinio tarnybinio etiketo specifika (2 - jų dienų)
Administratorių darbas
Viešieji pirkimai nuo A iki Z
Dokumentų rengimas ir įforminimas. Rašytinės kalbos kultūros aktualijos
Strateginis planavimas
Sutarčių rengimas. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas
Įmonės/Įstaigos dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas
Bendravimo su žiniasklaida specifika ir praktinių įgūdžių formavimas
Teisinis darbas su skolomis. Prevencija. Išieškojimas. Skolų beviltiškumas. Bylinėjimasis
Personalo dokumentų valdymas. Darbo santykių įforminimas
Tarnybinis protokolas
Privatūs juridiniai asmenys: praktiniai veiklos ir valdymo klausimai bei teisinis reglamentavimas
Darbas su žiniasklaida ir viešasis kalbėjimas
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Greiti pardavimai, įtakojimo metodai
Profesionalus pardavimas telefonu
Bendravimas su žiniasklaida
Efektyvus biuro administravimas
Komandos formavimo mokomieji renginiai
Individualus darbuotojų skatinimas nefinansinėmis priemonėmis
Klientų aptarnavimas (bendravimo įgūdžių su klientais lavinimas)
Įmonės/ įstaigos dokumentų tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą tvarką
Įmonių vadovų teisinė atsakomybė
Vadovavimas
Efektyvus pardavimas ir darbas su klientais
Darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teisinis reglamentavimas ir kiti DK taikymo ypatumai
Pardavimo derybų psichologija
Pardavimo metodai stambiems klientams
Rangos sutartys
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Derybų vedimo taktikos
Vadovavimas personalui pokyčių metu (2 - jų dienų seminaras)
Laiko planavimas
Emocinio kontakto valdymas pardavimo pokalbyje
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
Derybų vedimo taktikos
Efektyvūs vadovavimo metodai
Profesionalus klientų aptarnavimas
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
Strateginis planavimas paslaugų srities organizacijoje
Vadovavimas ugdant darbuotojus
Darbuotojų galimybių ir motyvacijos vertinimas pokyčių įgyvendinimui
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
Vadovavimas
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
Vadovavimas
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
Pardavimo metodai stambiems klientams
PERSONALO DOKUMENTAI. DARBO SANTYKIAI PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ: NUO DARBUOTOJO PRIĖMIMO IKI ATLEIDIMO
BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: KAIP PASIRUOŠTI IR TINKAMAI JĮ ĮGYVENDINTI
Personalo dokumentai. Darbo santykiai pagal naująjį darbo kodeksą: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo
PARDAVIMAI TELEFONU NAUJIEMS KLIENTAMS IR SAVIMOTYVACIJA
Kaip tinkamai pasirengti pagrindinius privalomus turėti dokumentus, tvarkant asmens duomenis?
Finansai vidurinės grandies vadovams
NAUJAUSIA PRAKTIKA DARBO GINČŲ BYLOSE. PRAKTINIS SEMINARAS
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS. NAUJOVĖS, AKTUALŪS PAVYZDŽIAI (I DALIS)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo problematika
SUTARČIŲ RENGIMO IR VYKDYMO TEISINIAI PRAKTINIAI ASPEKTAI
SUPAPRASTINTI IR MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI: KĄ REIKIA ŽINOTI PRAKTIKAMS?
NAUJOS BDAR TAISYKLĖS IR ŠIŲ TAISYKLIŲ APRIBOJIMAI NACIONALINĖJE TEISĖJE. AR TEISINGAI TVARKOME ASMENS DUOMENIS ĮSIGALIOJUS NAUJAM REGLAMENTAVIMUI?
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ APSKAITA, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS (II DALIS)
MS EXCEL KURSAI PAŽENGUSIEMS
DARBUOTOJŲ ATRANKA IR PRIĖMIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI IR KOMUNIKACINIAI ASPEKTAI
PRAKTINIAI DERYBŲ VEDIMO ĮRANKIAI
DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI
EFEKTYVUS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS VADOVAMS : TEISINIAI IR VADYBINIAI ASPEKTAI

Kontaktai

Mituvos g. 5 - 9, Kaunas
Tel. +370 61585387; Faks. -
El. paštas info@dorevi.lt
Svetainė: http://www.dorevi.lt