Dorevi, UAB

Esame konsultavimo kompanija:

  • organizuojame išorinius, vidinius ir tęstinius mokymus,
  • konsultuojame organizacijas valdymo, vystymo klausimais,
  • konsultuojame ES lėšų įsisavinimo, mokymų poreikio nustatymo klausimais.
Ekspertų komanda

Paslaugas teikia profesionalų komanda. Kiekvienas iš konsultantų yra pasirinktos ekspertinės srities profesionalas, turintis aukščiausią kompetenciją ir praktinę patirtį.  
 
ES finansinės paramos įsisavinimas

Nuolat rengiame seminarus ir konsultuojame įmones ES finansinės paramos įsisavinimo klausimais. Nustatome mokymų poreikį įmonėse. Padedame įmonėms įsisavinti ES finansuojamus projektus.  

Sertifikacija 2007 04 16 pagal vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą nr. 1v-135 „dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 "dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" papildymo" įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.  

Organizuojami kursai
Įstaigos/įmonės dokumentų valdymas
Naujų klientų paieška. Efektyvūs būdai, metodai ir taktikos
Personalo valdymo dokumentai. Darbo santykių įforminimas (2- jų dienų seminaras)
Biuro administratorių paruošiamieji kursai
Tarnybinis etiketas: bendrosios ir specifinės elgesio normos. Tarptautinio tarnybinio etiketo specifika (2 - jų dienų)
Administratorių darbas
Viešieji pirkimai nuo A iki Z
Personalo dokumentų valdymas. Darbo santykių įforminimas
Dokumentų rengimas ir įforminimas. Rašytinės kalbos kultūros aktualijos
Sutarčių rengimas. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas
Strateginis planavimas
Tarnybinis protokolas
Įmonės/Įstaigos dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas
Bendravimo su žiniasklaida specifika ir praktinių įgūdžių formavimas
Teisinis darbas su skolomis. Prevencija. Išieškojimas. Skolų beviltiškumas. Bylinėjimasis
Darbas su žiniasklaida ir viešasis kalbėjimas
Efektyvus biuro administravimas
Privatūs juridiniai asmenys: praktiniai veiklos ir valdymo klausimai bei teisinis reglamentavimas
Bendravimas su žiniasklaida
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Greiti pardavimai, įtakojimo metodai
Profesionalus pardavimas telefonu
Komandos formavimo mokomieji renginiai
Individualus darbuotojų skatinimas nefinansinėmis priemonėmis
Klientų aptarnavimas (bendravimo įgūdžių su klientais lavinimas)
Darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teisinis reglamentavimas ir kiti DK taikymo ypatumai
Vadovavimas
Rangos sutartys
Įmonių vadovų teisinė atsakomybė
Pardavimo metodai stambiems klientams
Efektyvus pardavimas ir darbas su klientais
Įmonės/ įstaigos dokumentų tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą tvarką
Pardavimo derybų psichologija
Laiko planavimas
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
Derybų vedimo taktikos
Emocinio kontakto valdymas pardavimo pokalbyje
Vadovavimas personalui pokyčių metu (2 - jų dienų seminaras)
Profesionalus klientų aptarnavimas
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Derybų vedimo taktikos
Efektyvūs vadovavimo metodai
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
Strateginis planavimas paslaugų srities organizacijoje
Vadovavimas ugdant darbuotojus
Darbuotojų galimybių ir motyvacijos vertinimas pokyčių įgyvendinimui
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS IR ELEKTRONINIO PARAŠO NAUDOJIMAS
PERSONALO PROCESŲ IR DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS: FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMAI. NAUJAUSI 2020 M. PAKEITIMAI
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS. NAUJOVĖS, AKTUALŪS PAVYZDŽIAI (I DALIS)
Vadovavimas
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
PERSONALO DOKUMENTAI. DARBO SANTYKIAI PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ: NUO DARBUOTOJO PRIĖMIMO IKI ATLEIDIMO
Vadovavimas
SUTARČIŲ RENGIMO IR VYKDYMO TEISINIAI PRAKTINIAI ASPEKTAI
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai nuo 2020 m. sausio
Naujos Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
SUPAPRASTINTI IR MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI: PLANAVIMAS IR VYKDYMAS
DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais. Seminaras Vilniuje
Nuotoliniai mokymai. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir patarimai darbdaviams
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ APSKAITA, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS (II DALIS)
DARBUOTOJŲ ATRANKA IR PRIĖMIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI IR KOMUNIKACINIAI ASPEKTAI
Nuotoliniai mokymai. MS EXCEL KURSAI. PAŽENGUSIEMS
BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: KAIP PASIRUOŠTI IR TINKAMAI JĮ ĮGYVENDINTI
Finansai vidurinės grandies vadovams
Klientų aptarnavimo magija
NAUJAUSIA PRAKTIKA DARBO GINČŲ BYLOSE. PRAKTINIS SEMINARAS
PARDAVIMAI TELEFONU NAUJIEMS KLIENTAMS IR SAVIMOTYVACIJA
Darbo kodekso naujovės ir pakeitimai personalo administravime.
EFEKTYVUS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS VADOVAMS : TEISINIAI IR VADYBINIAI ASPEKTAI
PRAKTINIAI DERYBŲ VEDIMO ĮRANKIAI
Nuotoliniai mokymai. MS WORD. PROFESIONALUS TEKSTŲ TVARKYMAS. PAŽENGUSIEMS.
Nuotoliniai mokymai. Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos. Personalo dokumentų valdymo aktualijos
Psichoemociniai bendravimo aspektai ir saviugdos instrumentai
Personalo dokumentai. Darbo santykiai pagal naująjį darbo kodeksą: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo problematika
Kaip tinkamai pasirengti pagrindinius privalomus turėti dokumentus, tvarkant asmens duomenis?
Nuotoliniai mokymai. CANVA PROGRAMA. PAJAUSK SAVYJE DIZAINERĮ
MS WORD. PROFESIONALUS TEKSTŲ TVARKYMAS. PAGRINDAI. AUDITORINIAI MOKYMAI.
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką turėtų žinoti su asmens duomenimis dirbantys darbuotojai?
Pardavimai telefonu naujiems klientams ir saviugda
Nuotoliniai mokymai. DOKUMENTŲ VALDYMO PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS: KAIP ATSISAKYTI POPIERINIŲ DOKUMENTŲ
Dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais
BDAR dokumentų parengimas. Praktikumas
Nuotoliniai mokymai. Personalo administravimas. Turinio ir formos probleminiai aspektai
KAI VADOVUI RŪPI JO DARBUOTOJAS: KOKYBIŠKO POKALBIO VERTĖ
Nuotoliniai mokymai. Įtaigių pateikčių kūrimas MS PowerPoint. Pažengusiems
MS EXCEL KURSAI. PAGRINDAI. AUDITORINIAI MOKYMAI.
Nuotoliniai mokymai. BDAR naujovės: ką privalo žinoti kiekvienas, tvarkantis asmens duomenis
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Viešųjų pirkimų ABC. Pagrindai
Nuotoliniai mokymai. BDAR: NAUJOVĖS IR AKTUALI PRAKTIKA
Nuotoliniai mokymai. Asmens duomenų tvarkymo iššūkiai švietimo sektoriuje: kaip užtikrinti BDAR atitiktį, tvarkant moksleivių asmens duomenis
Nuotoliniai mokymai. MS POWERPOINT. ĮTAIGIŲ PATEIKČIŲ KŪRIMAS
Nuotoliniai mokymai. Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai: planavimas ir vykdymas. Žalieji pirkimai
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Dokumentų rengimo reikalavimai ir naujos galimybės
Nuotoliniai mokymai. Gilesnis žvilgsnis į BDAR: ar teisingai tvarkome personalo duomenis
Nuotoliniai mokymai. Darbo kodekso praktinis taikymas: pasirengimas ir dažniausiai praktikoje kylantys klausimai 2021
Pagrindiniai teisiniai aspektai verslui migruojant į elektroninę erdvę
Finansai nefinansininkams: įmonės finansų analizė ir vertinimas
Nuotoliniai mokymai. MICROSOFT EXCEL SUKINIO LENTELĖS (PIVOT TABLE)
Nuotoliniai mokymai. MS EXCEL KURSAI. PAGRINDAI.
Nuotoliniai mokymai. Pirkimų planavimas ir inicijavimas. Mažos vertės viešieji pirkimai. Supaprastinti pirkimai.
Nuotoliniai mokymai. MS Word. Profesionalus tekstų tvarkymas. Pagrindai
NUOTOLINIAI MOKYMAI. DARBO KODEKSO PAKEITIMAI NUO RUGPJŪČIO 1 D., NUO LAPKRIČIO 1 D. IR NUO 2023 METŲ
Kaip parašyti verslo planą finansavimui gauti?
Nuotoliniai mokymai. Pagrindiniai BDAR reikalavimai
Nuotoliniai mokymai. Asmeninių bendravimo savybių ugdymas
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Šiuolaikinis dokumentų valdymo organizavimas
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Pakeitimai viešųjų pirkimų reguliavime nuo 2022 m.
Nuotoliniai mokymai. Asmens duomenų tvarkymas Covid19 kontekste: ar žinome kaip elgtis su renkama ir gaunama informacija
NUOTOLINIAI MOKYMAI. Savimotyvacijos įrankių dėžutė
Nuotoliniai mokymai. Teisės aktų (įsakymų, taisyklių ir kt.) rengimo pokyčiai ir aktualijos. Naujos rekomendacijos
Nuotoliniai mokymai. Teisės aktų rengimo pokyčiai ir aktualijos. Naujos rekomendacijos
Nuotoliniai mokymai. Kibernetinis saugumas ir technologijų naudojimas
Nuotoliniai mokymai. Taisyklių, nuostatų, aprašų rengimas, administruojant darbo santykius
Darbo kodekso naujovės ir pakeitimai personalo administravime
Nuotoliniai mokymai. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo probleminiai aspektai. Aktuali praktika darbo ginčų sprendime.
Nuotoliniai mokymai. KOKIAS PRIEMONES REIKĖTŲ TAIKYTI SIEKIANT UŽTIKRINTI ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ?
Įžvalgumo technika dalykiniuose santykiuose
Darbo kodekso pakeitimai, aktualijos, naujausia teismų praktika
Geroji praktika skaičiuojant PVM
Nuotoliniai mokymai. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTŲ KURSAI. PASIRUOŠIMAS, ŽINIŲ PASITIKRINIMAS.
PVM mokėtojams apie mišrią veiklą. Metinė PVM deklaracija
KAI RŪPI: DRĄSA PADĖTI ŠALIA ESANČIAM
PARDAVIMŲ VADYBININKO ĮRANKIŲ ARSENALAS
2022 metų DK pakeitimų ir teisminės praktikos apžvalga. Ko galime tikėtis 2023?
Gerų santykių kūrimo ir sudėtingų bendravimo situacijų valdymo algoritmas praktiškai
Nuotoliniai mokymai. Diskriminacijos, smurto ir priekabiavimo psichologija. Atpažinimas ir prevencija.
Nuotoliniai mokymai. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIUJE
Kontaktai

Mituvos g. 5-9, Kaunas
Tel. +370 61585387;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.dorevi.lt