Dorevi, UAB

Esame konsultavimo kompanija:

  • organizuojame išorinius, vidinius ir tęstinius mokymus,
  • konsultuojame organizacijas valdymo, vystymo klausimais,
  • konsultuojame ES lėšų įsisavinimo, mokymų poreikio nustatymo klausimais.
Ekspertų komanda

Paslaugas teikia profesionalų komanda. Kiekvienas iš konsultantų yra pasirinktos ekspertinės srities profesionalas, turintis aukščiausią kompetenciją ir praktinę patirtį.  
 
ES finansinės paramos įsisavinimas

Nuolat rengiame seminarus ir konsultuojame įmones ES finansinės paramos įsisavinimo klausimais. Nustatome mokymų poreikį įmonėse. Padedame įmonėms įsisavinti ES finansuojamus projektus.  

Sertifikacija 2007 04 16 pagal vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą nr. 1v-135 „dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 "dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" papildymo" įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.  

Organizuojami kursai
Įstaigos/įmonės dokumentų valdymas
Naujų klientų paieška. Efektyvūs būdai, metodai ir taktikos
Personalo valdymo dokumentai. Darbo santykių įforminimas (2- jų dienų seminaras)
Biuro administratorių paruošiamieji kursai
Tarnybinis etiketas: bendrosios ir specifinės elgesio normos. Tarptautinio tarnybinio etiketo specifika (2 - jų dienų)
Administratorių darbas
Viešieji pirkimai nuo A iki Z
Dokumentų rengimas ir įforminimas. Rašytinės kalbos kultūros aktualijos
Sutarčių rengimas. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas
Strateginis planavimas
Bendravimo su žiniasklaida specifika ir praktinių įgūdžių formavimas
Įmonės/Įstaigos dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas
Personalo dokumentų valdymas. Darbo santykių įforminimas
Tarnybinis protokolas
Teisinis darbas su skolomis. Prevencija. Išieškojimas. Skolų beviltiškumas. Bylinėjimasis
Darbas su žiniasklaida ir viešasis kalbėjimas
Privatūs juridiniai asmenys: praktiniai veiklos ir valdymo klausimai bei teisinis reglamentavimas
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Greiti pardavimai, įtakojimo metodai
Profesionalus pardavimas telefonu
Bendravimas su žiniasklaida
Efektyvus biuro administravimas
Individualus darbuotojų skatinimas nefinansinėmis priemonėmis
Komandos formavimo mokomieji renginiai
Klientų aptarnavimas (bendravimo įgūdžių su klientais lavinimas)
Vadovavimas
Efektyvus pardavimas ir darbas su klientais
Įmonių vadovų teisinė atsakomybė
Įmonės/ įstaigos dokumentų tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą tvarką
Darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teisinis reglamentavimas ir kiti DK taikymo ypatumai
Rangos sutartys
Pardavimo derybų psichologija
Pardavimo metodai stambiems klientams
Vadovavimas personalui pokyčių metu (2 - jų dienų seminaras)
Emocinio kontakto valdymas pardavimo pokalbyje
Laiko planavimas
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Derybų vedimo taktikos
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
Derybų vedimo taktikos
Profesionalus klientų aptarnavimas
Efektyvūs vadovavimo metodai
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
Strateginis planavimas paslaugų srities organizacijoje
Vadovavimas ugdant darbuotojus
Darbuotojų galimybių ir motyvacijos vertinimas pokyčių įgyvendinimui
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
Vadovavimas
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
Pardavimo metodai stambiems klientams
Vadovavimas
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS. NAUJOVĖS, AKTUALŪS PAVYZDŽIAI (I DALIS)
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
PERSONALO DOKUMENTAI. DARBO SANTYKIAI PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ: NUO DARBUOTOJO PRIĖMIMO IKI ATLEIDIMO
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ APSKAITA, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS (II DALIS)
PERSONALO PROCESŲ IR DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS: FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMAI. NAUJAUSI 2020 M. PAKEITIMAI
SUTARČIŲ RENGIMO IR VYKDYMO TEISINIAI PRAKTINIAI ASPEKTAI
BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: KAIP PASIRUOŠTI IR TINKAMAI JĮ ĮGYVENDINTI
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS IR ELEKTRONINIO PARAŠO NAUDOJIMAS
DARBUOTOJŲ ATRANKA IR PRIĖMIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI IR KOMUNIKACINIAI ASPEKTAI
Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai nuo 2020 m. sausio
SUPAPRASTINTI IR MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI: PLANAVIMAS IR VYKDYMAS
DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI
NAUJAUSIA PRAKTIKA DARBO GINČŲ BYLOSE. PRAKTINIS SEMINARAS
Klientų aptarnavimo magija ir sudėtingų situacijų valdymas
Finansai vidurinės grandies vadovams
PARDAVIMAI TELEFONU NAUJIEMS KLIENTAMS IR SAVIMOTYVACIJA
Personalo dokumentai. Darbo santykiai pagal naująjį darbo kodeksą: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo
EFEKTYVUS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS VADOVAMS : TEISINIAI IR VADYBINIAI ASPEKTAI
PRAKTINIAI DERYBŲ VEDIMO ĮRANKIAI
Kaip tinkamai pasirengti pagrindinius privalomus turėti dokumentus, tvarkant asmens duomenis?
NAUJOS BDAR TAISYKLĖS IR ŠIŲ TAISYKLIŲ APRIBOJIMAI NACIONALINĖJE TEISĖJE. AR TEISINGAI TVARKOME ASMENS DUOMENIS ĮSIGALIOJUS NAUJAM REGLAMENTAVIMUI?
MS EXCEL KURSAI PAŽENGUSIEMS
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo problematika
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais. Seminaras Vilniuje
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir patarimai darbdaviams
MS WORD. PROFESIONALUS TEKSTŲ TVARKYMAS
PSICHOEMOCINIAI BENDRAVIMO ASPEKTAI
Naujos Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką turėtų žinoti su asmens duomenimis dirbantys darbuotojai?
Pardavimų telefonu magija ir klientų lojalumo užtikrinimas
MS Word. Profesionalus tekstų tvarkymas
Dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais
BDAR dokumentų parengimas. Praktikumas
KAI VADOVUI RŪPI JO DARBUOTOJAS: KOKYBIŠKO POKALBIO VERTĖ
Microsoft PowerPoint 2013 įtaigių pateikčių kūrimas
Naujos personalo dokumentų administravimo galimybės 2020 metais
Kontaktai

Mituvos g. 5-4, B korpusas, Kaunas
Tel. +370 61585387; Faks. -
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.dorevi.lt