Dorevi, UAB

Esame konsultavimo kompanija:

  • organizuojame išorinius, vidinius ir tęstinius mokymus,
  • konsultuojame organizacijas valdymo, vystymo klausimais,
  • konsultuojame ES lėšų įsisavinimo, mokymų poreikio nustatymo klausimais.
Ekspertų komanda

Paslaugas teikia profesionalų komanda. Kiekvienas iš konsultantų yra pasirinktos ekspertinės srities profesionalas, turintis aukščiausią kompetenciją ir praktinę patirtį.  
 
ES finansinės paramos įsisavinimas

Nuolat rengiame seminarus ir konsultuojame įmones ES finansinės paramos įsisavinimo klausimais. Nustatome mokymų poreikį įmonėse. Padedame įmonėms įsisavinti ES finansuojamus projektus.  

Sertifikacija 2007 04 16 pagal vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą nr. 1v-135 „dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 "dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" papildymo" įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.  

Organizuojami kursai
Įstaigos/įmonės dokumentų valdymas
Naujų klientų paieška. Efektyvūs būdai, metodai ir taktikos
Personalo valdymo dokumentai. Darbo santykių įforminimas (2- jų dienų seminaras)
Biuro administratorių paruošiamieji kursai
Tarnybinis etiketas: bendrosios ir specifinės elgesio normos. Tarptautinio tarnybinio etiketo specifika (2 - jų dienų)
Administratorių darbas
Viešieji pirkimai nuo A iki Z
Sutarčių rengimas. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas
Dokumentų rengimas ir įforminimas. Rašytinės kalbos kultūros aktualijos
Strateginis planavimas
Personalo dokumentų valdymas. Darbo santykių įforminimas
Įmonės/Įstaigos dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas
Tarnybinis protokolas
Bendravimo su žiniasklaida specifika ir praktinių įgūdžių formavimas
Teisinis darbas su skolomis. Prevencija. Išieškojimas. Skolų beviltiškumas. Bylinėjimasis
Darbas su žiniasklaida ir viešasis kalbėjimas
Privatūs juridiniai asmenys: praktiniai veiklos ir valdymo klausimai bei teisinis reglamentavimas
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Greiti pardavimai, įtakojimo metodai
Bendravimas su žiniasklaida
Efektyvus biuro administravimas
Profesionalus pardavimas telefonu
Individualus darbuotojų skatinimas nefinansinėmis priemonėmis
Komandos formavimo mokomieji renginiai
Vadovavimas
Darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teisinis reglamentavimas ir kiti DK taikymo ypatumai
Klientų aptarnavimas (bendravimo įgūdžių su klientais lavinimas)
Įmonių vadovų teisinė atsakomybė
Efektyvus pardavimas ir darbas su klientais
Įmonės/ įstaigos dokumentų tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą tvarką
Rangos sutartys
Pardavimo metodai stambiems klientams
Pardavimo derybų psichologija
Laiko planavimas
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
Vadovavimas personalui pokyčių metu (2 - jų dienų seminaras)
Emocinio kontakto valdymas pardavimo pokalbyje
Derybų vedimo taktikos
Pardavimo įgūdžių lavinimas. Derybų vedimo taktikos
Efektyvūs vadovavimo metodai
Profesionalus klientų aptarnavimas
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
Strateginis planavimas paslaugų srities organizacijoje
Vadovavimas ugdant darbuotojus
Darbuotojų galimybių ir motyvacijos vertinimas pokyčių įgyvendinimui
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
PERSONALO PROCESŲ IR DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMAS: FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMAI. NAUJAUSI 2020 M. PAKEITIMAI
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS. NAUJOVĖS, AKTUALŪS PAVYZDŽIAI (I DALIS)
Finansinio skatinimo sistemos kūrimas
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS IR ELEKTRONINIO PARAŠO NAUDOJIMAS
Vadovavimas
PERSONALO DOKUMENTAI. DARBO SANTYKIAI PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ: NUO DARBUOTOJO PRIĖMIMO IKI ATLEIDIMO
Vadovavimas
Vadovavimas darbuotojams pokyčių metu
Pardavimo metodai stambiems klientams
Pokyčiai organizacijoje, jų ypatumai ir pasipriešinimo mažinimas
Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai nuo 2020 m. sausio
Naujos Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais
SUTARČIŲ RENGIMO IR VYKDYMO TEISINIAI PRAKTINIAI ASPEKTAI
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais
ĮMONĖS/ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ APSKAITA, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS (II DALIS)
SUPAPRASTINTI IR MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI: PLANAVIMAS IR VYKDYMAS
DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI
BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: KAIP PASIRUOŠTI IR TINKAMAI JĮ ĮGYVENDINTI
DARBUOTOJŲ ATRANKA IR PRIĖMIMAS: TEISINIAI, PSICHOLOGINIAI IR KOMUNIKACINIAI ASPEKTAI
Darbo kodekso aktualijos 2020 metais. Seminaras Vilniuje
Klientų aptarnavimo magija ir sudėtingų situacijų valdymas
NAUJAUSIA PRAKTIKA DARBO GINČŲ BYLOSE. PRAKTINIS SEMINARAS
Finansai vidurinės grandies vadovams
EFEKTYVUS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS VADOVAMS : TEISINIAI IR VADYBINIAI ASPEKTAI
PARDAVIMAI TELEFONU NAUJIEMS KLIENTAMS IR SAVIMOTYVACIJA
PRAKTINIAI DERYBŲ VEDIMO ĮRANKIAI
Nuotoliniai mokymai. MS EXCEL KURSAI PAŽENGUSIEMS
Personalo dokumentai. Darbo santykiai pagal naująjį darbo kodeksą: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo
Kaip tinkamai pasirengti pagrindinius privalomus turėti dokumentus, tvarkant asmens duomenis?
NAUJOS BDAR TAISYKLĖS IR ŠIŲ TAISYKLIŲ APRIBOJIMAI NACIONALINĖJE TEISĖJE. AR TEISINGAI TVARKOME ASMENS DUOMENIS ĮSIGALIOJUS NAUJAM REGLAMENTAVIMUI?
Nuotoliniai mokymai. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: naujovės ir patarimai darbdaviams
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo problematika
Nuotoliniai mokymai. Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos. Personalo dokumentų valdymo aktualijos
PSICHOEMOCINIAI BENDRAVIMO ASPEKTAI
Nuotoliniai mokymai. MS Word. Profesionalus tekstų tvarkymas
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką turėtų žinoti su asmens duomenimis dirbantys darbuotojai?
MS WORD. PROFESIONALUS TEKSTŲ TVARKYMAS
Pardavimų telefonu magija ir klientų lojalumo užtikrinimas
Nuotoliniai mokymai. Personalo dokumentų administravimas: dokumentų valdymo ir darbo teisės aktualijos 2021 metais
Dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo pokyčiai ir aktualijos 2020 metais
KAI VADOVUI RŪPI JO DARBUOTOJAS: KOKYBIŠKO POKALBIO VERTĖ
BDAR dokumentų parengimas. Praktikumas
Nuotoliniai mokymai. BDAR naujovės: ką privalo žinoti kiekvienas, tvarkantis asmens duomenis
Microsoft PowerPoint 2013 įtaigių pateikčių kūrimas
Nuotoliniai mokymai. DOKUMENTŲ VALDYMO PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS: KAIP ATSISAKYTI POPIERINIŲ DOKUMENTŲ
Tvarkomų asmens duomenų auditas: teisinių rizikų valdymas
Nuotoliniai mokymai. MS EXCEL PAGRINDAI
Finansai nefinansininkams: įmonės finansų analizė ir vertinimas
Pagrindiniai teisiniai aspektai verslui migruojant į elektroninę erdvę
Nuotoliniai mokymai. Asmens duomenų tvarkymo iššūkiai švietimo sektoriuje: kaip užtikrinti BDAR atitiktį, tvarkant moksleivių asmens duomenis
Nuotoliniai mokymai. MICROSOFT EXCEL SUKINIO LENTELĖS (PIVOT TABLE)
Kaip parašyti verslo planą finansavimui gauti?
Nuotoliniai mokymai. Įtaigių pateikčių kūrimas MS PowerPoint. Pažengusiems
Nuotoliniai mokymai. Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai: planavimas ir vykdymas
Nuotoliniai mokymai. MS EXCEL KURSAI. PAŽENGUSIEMS (ŠEŠTADIENIO GRUPĖ)
Nuotoliniai mokymai. Asmeninių bendravimo savybių ugdymas
Nuotoliniai mokymai. MS Word. Profesionalus tekstų tvarkymas. Pagrindai
Nuotoliniai mokymai. Darbo kodekso praktinis taikymas: pasirengimas ir dažniausiai praktikoje kylantys klausimai 2021
Nuotoliniai mokymai. MS Excel - probleminių situacijų analizė
Nuotoliniai mokymai. Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai: planavimas ir vykdymas
Nuotoliniai mokymai. Pagrindiniai BDAR reikalavimai
Nuotoliniai mokymai. Pajausk savyje dizainerį su Canva
Nuotoliniai mokymai. Gilesnis žvilgsnis į BDAR: ar teisingai tvarkome personalo duomenis
Nuotoliniai mokymai. Viešųjų pirkimų ABC – pradžiamokslis
Kontaktai

Mituvos g. 5-9, Kaunas
Tel. +370 61585387;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.dorevi.lt