Biuro administravimas

DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS

Lektoriai:

Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos:

• Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje.
• Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai. Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.
• Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę.

 Asmens duomenų naudojimas ir apsauga:

• Ką reikėtų keisti dokumentų valdymo praktikoje?
• Kokių dokumentų nebegalima kaupti ir valdyti?
• Darbuotojų informavimas, supažindinimas.

Dokumentų rengimo aktualijos:

• Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, pakeitimai.
• Teisės aktų rengimas, atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
• Dažniausios klaidos.

Dokumentų apyvartos organizavimas:

• Dokumentų sisteminimo į bylas naujovės, bylų antraščių tinkamas formulavimas.
• Skaitmeninių kopijų, elektroninių dokumentų bylos. Vaizdo ir garso dokumentai, fotodokumentai.
• Bylų saugojimo terminų pasikeitimai.
• Dokumentų apyvartos mažinimo principo įgyvendinimas.
• Efektyvus dokumentų derinimas, pasirašymas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas, vykdymas, vykdymo kontrolė, siuntimas ir kt.
• Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.).

Užbaigtų bylų tvarkymo ir perdavimo į įstaigos archyvą aktualijos.

Tipas: Trukmė: Miestas:
Vidiniai mokymai 5 val. su pertraukomis Visi miestai

Kaina: -

Eurointegracijos projektai, UAB
Ukmergės g. 222, Vilnius
Tel. (8 5) 2430177;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra