Eurointegracijos projektai, UAB

Esame inovatyvi strateginio valdymo konsultacijų įmonė, jau daugiau nei šešiolika metų viešojo sektoriaus ir privačioms įmonėms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų bei mokymų paslaugas. Kryptingai vykdydami užsibrėžtus tikslus, siekiame tapti patikimiausia, aukštą prestižą turinčia konsultavimo įmone Lietuvoje. Ilgalaikė darbo patirtis, lemia įmonės teikiamų paslaugų įvairiapusiškumą bei aukštą darbuotojų kompetenciją. Plėsdami ir stiprindami santykius su rinkos ekspertais, garantuojame mūsų klientams kokybiškai įgyvendintus projektus bei galimybę prisitaikyti prie įvairiausių poreikių. Atsakingas, įmonėje dirbančių kompetentingų darbuotojų, požiūris į atliekamus darbus kuria efektyvų bendradarbiavimą, kuris nulemia neabejotiną pridėtinės vertės kūrimą. 2019 m. įgytas „ESOMAR“, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų, sertifikatas įpareigoja mus išlaikyti aukščiausią atliekamų tyrimų kokybę ir vertę. Mūsų veiklos prioritetas – patenkintas klientas, kuris gauna itin aukštos kokybės paslaugas, todėl patiki mums ir tolimesnį veiklos vystymo projektų rengimą ir valdymą.

Organizuojami kursai
UAB Eurointegracijos projektai
VIEŠIEJI PIRKIMAI PRADEDANTIESIEMS
PROJEKTŲ VALDYMAS
DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS
DARBO KODEKSO AKTUALIJOS. DARBO SUTARTYS
GROŽIS IR SVEIKATA
TEISĖS AKTŲ RENGIMAS, TEISĖS NORMŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
ŠOKIO, JUDESIO IR MUZIKOS TERAPIJA
EMOCIJŲ IR STRESO VALDYMAS. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS
KAIP IŠLIKTI SVEIKAM IR ENERGINGAM
DOKUMENTŲ VALDYMAS
KAIP SUSIRASTI DARBĄ?
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS), II DALIS PROJEKTŲ FINANSININKAMS
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
STRESAS IR JO VALDYMAS. KONFLIKTAI. BENDRAVIMO GERINIMAS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PAŽENGUSIEMS)
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO ORGANIZAVIMAS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
PIRKIMO PLANAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI PIRKIMAI (PAŽENGUSIEMS). VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI IR NAUJOVĖS
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KARJERA
BENDRAVIMO, KŪRYBIŠKUMO IR GEBĖJIMŲ PRISITAIKYTI SKIRTINGOSE SITUACIJOSE SKATINIMAS IR VALDYMAS
KELIAS Į AKTYVIĄ SENATVĘ
BAZINIAI DUOMENŲ APSAUGOS MOKYMAI
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS, PLANAVIMAS IR PRAKTINIS TAIKYMAS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ YPATUMAI
EFEKTYVUS PRISTATYMAS – KAIP KALBĖTI, KAD TAVE SUPRASTŲ?
VIEŠIEJI PIRKIMAI PAŽENGUSIEMS
DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS IR ĮGALINIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
DERYBŲ ĮGŪDŽIAI
DARBO SANTYKIŲ YPATUMŲ SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE IR ORGANIZACIJOSE MOKYMAI. DARBO SUTARTYS
SAVĘS PAŽINIMAS
BENDRAVIMAS SU „PROBLEMINIAIS“ KLIENTAIS
STORYTELLING'AS PARDAVIME IR BENDRAVIME
KONFLIKTINĖS SITUACIJOS DARBE. KONFLIKTŲ, STRESO, POKYČIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE VALDYMAS IR SPRENDIMO BŪDAI
VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS STANDARTAI
EFEKTYVIOS ATRANKOS PRINCIPAI VIEŠO IR/ARBA PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOSE
PROBLEMINIŲ SITUACIJŲ IDENTIFIKAVIMAS IR SPRENDIMŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
BENDRAVIMO IR LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI
KOMANDINIS DARBAS
MOTYVACIJOS STIPRINIMAS
ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMAS
TURIZMO RINKODARA IR VIEŠASIS SEKTORIUS
STRATEGINIO PLANO ATNAUJINIMAS, PROGRAMŲ IR ATASKAITŲ RENGIMAS
SVEIKOS GYVENSENOS IR LIGONIŲ SLAUGOS NAMUOSE MOKYMAI
KONFLIKTŲ IR STRESO VALDYMAS
BENDRAVIMO MENAS
DARBUOTOJŲ ASMENINIO DARBO NAŠUMO DIDINIMAS
EFEKTYVUS LAIKO PLANAVIMAS IR VALDYMAS
PRAKTINIAI VSAFAS TAIKYMO KLAUSIMAI
DALYKINIO BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA IR KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ
APSKAITA PAGAL VSAFAS. PRAKTINIŲ SITUACIJŲ ANALIZĖ
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PIRMINĖ PREVENCIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS
STRATEGINIS PLANAVIMAS
VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS
VIEŠO KALBĖJIMO PRAKTINIAI MOKYMAI „ATSKLEISK SAVO UNIKALIAS SAVYBES IR AIŠKIAI PERTEIK PRANEŠIMO ŽINUTĘ“
SITUATYVINIS POŽIŪRIS Į ORGANIZACIJOS VALDYMĄ: GARSIOS VADYBOS SĖKMĖS ISTORIJOS, JŲ NAUDA IR LYGINAMOJI ANALIZĖ
ORGANIZACIJOS VALDYMAS: NAUJAS POŽIŪRIS Į VADOVUS, DARBUOTOJUS IR KLIENTUS
EMOCINĖ KOMPETENCIJA BENDRAVIME
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA KOMITETUOSE IR FRAKCIJOSE
VERSLUMO VYSTYMAS, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ, GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS
OPERATYVINIS VEIKLOS PLANAVIMAS, DELEGAVIMAS IR KONTROLĖ
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PAŽENGUSIEMS)
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMA
VIETOS SAVIVALDOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
VAISTINIAI AUGALAI, JŲ GYDOMOJI GALIA
KOMANDINIS DARBAS
DARBAS SU „SUDĖTINGAIS“ INTERESANTAIS
PRISTATYMO IR VIEŠO KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS
POKYČIŲ VALDYMAS
TARNYBINIS PROTOKOLAS IR ETIKETAS
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
DALYKINIS BENDRAVIMAS, EMOCIJŲ VALDYMAS
EMOCINĖ SAVIREGULIACIJA IR STRESAS
SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMAS
DARBINGOS KOMANDOS FORMAVIMAS
STRESO VALDYMAS. KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
STRESO VALDYMAS IR POZITYVUS MĄSTYMAS
NAUJŲJŲ VADYBOS TEORIJŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS PRAKTIKOJE
PASLAUGŲ TEIKIMAS NUOTOLINIAIS BŪDAIS
STRESO VALDYMAS, BENDRAVIMAS ŠEIMOJE
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
EFEKTYVUS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, PRIORITETINIS KIEKVIENO UŽDAVINYS
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
VIEŠOJI POLITIKOS ETIKA, KORUPCIJOS PREVENCIJA
STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI
STRATEGINIS VALDYMAS
JAUNIMO LYTINIS UGDYMAS: PAŽINK SAVE
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
Kontaktai

Ukmergės g. 222, Vilnius
Tel. (8 5) 2430177;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://eip.lt