Eurointegracijos projektai, UAB

Esame inovatyvi strateginio valdymo konsultacijų įmonė, jau daugiau nei šešiolika metų viešojo sektoriaus ir privačioms įmonėms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų bei mokymų paslaugas. Kryptingai vykdydami užsibrėžtus tikslus, siekiame tapti patikimiausia, aukštą prestižą turinčia konsultavimo įmone Lietuvoje. Ilgalaikė darbo patirtis, lemia įmonės teikiamų paslaugų įvairiapusiškumą bei aukštą darbuotojų kompetenciją. Plėsdami ir stiprindami santykius su rinkos ekspertais, garantuojame mūsų klientams kokybiškai įgyvendintus projektus bei galimybę prisitaikyti prie įvairiausių poreikių. Atsakingas, įmonėje dirbančių kompetentingų darbuotojų, požiūris į atliekamus darbus kuria efektyvų bendradarbiavimą, kuris nulemia neabejotiną pridėtinės vertės kūrimą. 2019 m. įgytas „ESOMAR“, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų, sertifikatas įpareigoja mus išlaikyti aukščiausią atliekamų tyrimų kokybę ir vertę. Mūsų veiklos prioritetas – patenkintas klientas, kuris gauna itin aukštos kokybės paslaugas, todėl patiki mums ir tolimesnį veiklos vystymo projektų rengimą ir valdymą.

Organizuojami kursai
UAB Eurointegracijos projektai
VIEŠIEJI PIRKIMAI PRADEDANTIESIEMS
DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS
PROJEKTŲ VALDYMAS
ŠOKIO, JUDESIO IR MUZIKOS TERAPIJA
TEISĖS AKTŲ RENGIMAS, TEISĖS NORMŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
DARBO KODEKSO AKTUALIJOS. DARBO SUTARTYS
GROŽIS IR SVEIKATA
KAIP IŠLIKTI SVEIKAM IR ENERGINGAM
EMOCIJŲ IR STRESO VALDYMAS. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO ORGANIZAVIMAS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PAŽENGUSIEMS)
KAIP SUSIRASTI DARBĄ?
DOKUMENTŲ VALDYMAS
STRESAS IR JO VALDYMAS. KONFLIKTAI. BENDRAVIMO GERINIMAS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS), II DALIS PROJEKTŲ FINANSININKAMS
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
PIRKIMO PLANAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KARJERA
SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI PIRKIMAI (PAŽENGUSIEMS). VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI IR NAUJOVĖS
KELIAS Į AKTYVIĄ SENATVĘ
BENDRAVIMO, KŪRYBIŠKUMO IR GEBĖJIMŲ PRISITAIKYTI SKIRTINGOSE SITUACIJOSE SKATINIMAS IR VALDYMAS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ YPATUMAI
EFEKTYVUS PRISTATYMAS – KAIP KALBĖTI, KAD TAVE SUPRASTŲ?
SAVĘS PAŽINIMAS
BAZINIAI DUOMENŲ APSAUGOS MOKYMAI
DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS IR ĮGALINIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
DERYBŲ ĮGŪDŽIAI
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS, PLANAVIMAS IR PRAKTINIS TAIKYMAS
STORYTELLING'AS PARDAVIME IR BENDRAVIME
BENDRAVIMAS SU „PROBLEMINIAIS“ KLIENTAIS
VIEŠIEJI PIRKIMAI PAŽENGUSIEMS
DARBO SANTYKIŲ YPATUMŲ SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE IR ORGANIZACIJOSE MOKYMAI. DARBO SUTARTYS
KONFLIKTINĖS SITUACIJOS DARBE. KONFLIKTŲ, STRESO, POKYČIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE VALDYMAS IR SPRENDIMO BŪDAI
PROBLEMINIŲ SITUACIJŲ IDENTIFIKAVIMAS IR SPRENDIMŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS STANDARTAI
TURIZMO RINKODARA IR VIEŠASIS SEKTORIUS
ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMAS
STRATEGINIO PLANO ATNAUJINIMAS, PROGRAMŲ IR ATASKAITŲ RENGIMAS
KOMANDINIS DARBAS
EFEKTYVIOS ATRANKOS PRINCIPAI VIEŠO IR/ARBA PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOSE
KONFLIKTŲ IR STRESO VALDYMAS
DARBUOTOJŲ ASMENINIO DARBO NAŠUMO DIDINIMAS
SVEIKOS GYVENSENOS IR LIGONIŲ SLAUGOS NAMUOSE MOKYMAI
MOTYVACIJOS STIPRINIMAS
BENDRAVIMO IR LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI
BENDRAVIMO MENAS
TARNYBINIS PROTOKOLAS IR ETIKETAS
EMOCINĖ KOMPETENCIJA BENDRAVIME
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PIRMINĖ PREVENCIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS
VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS
STRATEGINIS PLANAVIMAS
DALYKINIO BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA IR KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ
EFEKTYVUS LAIKO PLANAVIMAS IR VALDYMAS
SITUATYVINIS POŽIŪRIS Į ORGANIZACIJOS VALDYMĄ: GARSIOS VADYBOS SĖKMĖS ISTORIJOS, JŲ NAUDA IR LYGINAMOJI ANALIZĖ
OPERATYVINIS VEIKLOS PLANAVIMAS, DELEGAVIMAS IR KONTROLĖ
ORGANIZACIJOS VALDYMAS: NAUJAS POŽIŪRIS Į VADOVUS, DARBUOTOJUS IR KLIENTUS
PRAKTINIAI VSAFAS TAIKYMO KLAUSIMAI
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA KOMITETUOSE IR FRAKCIJOSE
DARBAS SU „SUDĖTINGAIS“ INTERESANTAIS
VIEŠO KALBĖJIMO PRAKTINIAI MOKYMAI „ATSKLEISK SAVO UNIKALIAS SAVYBES IR AIŠKIAI PERTEIK PRANEŠIMO ŽINUTĘ“
KOMANDINIS DARBAS
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
APSKAITA PAGAL VSAFAS. PRAKTINIŲ SITUACIJŲ ANALIZĖ
PRISTATYMO IR VIEŠO KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
VERSLUMO VYSTYMAS, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ, GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PAŽENGUSIEMS)
VIETOS SAVIVALDOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
VAISTINIAI AUGALAI, JŲ GYDOMOJI GALIA
BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS
POKYČIŲ VALDYMAS
ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMA
DALYKINIS BENDRAVIMAS, EMOCIJŲ VALDYMAS
SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMAS
STRESO VALDYMAS, BENDRAVIMAS ŠEIMOJE
STRESO VALDYMAS. KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
EMOCINĖ SAVIREGULIACIJA IR STRESAS
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
NAUJŲJŲ VADYBOS TEORIJŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS PRAKTIKOJE
STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI
EFEKTYVUS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
STRESO VALDYMAS IR POZITYVUS MĄSTYMAS
DARBINGOS KOMANDOS FORMAVIMAS
STRATEGINIS VALDYMAS
PASLAUGŲ TEIKIMAS NUOTOLINIAIS BŪDAIS
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, PRIORITETINIS KIEKVIENO UŽDAVINYS
VIEŠOJI POLITIKOS ETIKA, KORUPCIJOS PREVENCIJA
JAUNIMO LYTINIS UGDYMAS: PAŽINK SAVE
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
Kontaktai

Ukmergės g. 222, Vilnius
Tel. (8 5) 2430177;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://eip.lt