Eurointegracijos projektai, UAB

Esame inovatyvi strateginio valdymo konsultacijų įmonė, jau daugiau nei šešiolika metų viešojo sektoriaus ir privačioms įmonėms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų bei mokymų paslaugas. Kryptingai vykdydami užsibrėžtus tikslus, siekiame tapti patikimiausia, aukštą prestižą turinčia konsultavimo įmone Lietuvoje. Ilgalaikė darbo patirtis, lemia įmonės teikiamų paslaugų įvairiapusiškumą bei aukštą darbuotojų kompetenciją. Plėsdami ir stiprindami santykius su rinkos ekspertais, garantuojame mūsų klientams kokybiškai įgyvendintus projektus bei galimybę prisitaikyti prie įvairiausių poreikių. Atsakingas, įmonėje dirbančių kompetentingų darbuotojų, požiūris į atliekamus darbus kuria efektyvų bendradarbiavimą, kuris nulemia neabejotiną pridėtinės vertės kūrimą. 2019 m. įgytas „ESOMAR“, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų, sertifikatas įpareigoja mus išlaikyti aukščiausią atliekamų tyrimų kokybę ir vertę. Mūsų veiklos prioritetas – patenkintas klientas, kuris gauna itin aukštos kokybės paslaugas, todėl patiki mums ir tolimesnį veiklos vystymo projektų rengimą ir valdymą.

Organizuojami kursai
UAB Eurointegracijos projektai
VIEŠIEJI PIRKIMAI PRADEDANTIESIEMS
PROJEKTŲ VALDYMAS
DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS
GROŽIS IR SVEIKATA
DARBO KODEKSO AKTUALIJOS. DARBO SUTARTYS
TEISĖS AKTŲ RENGIMAS, TEISĖS NORMŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
ŠOKIO, JUDESIO IR MUZIKOS TERAPIJA
EMOCIJŲ IR STRESO VALDYMAS. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS
DOKUMENTŲ VALDYMAS
KAIP IŠLIKTI SVEIKAM IR ENERGINGAM
STRESAS IR JO VALDYMAS. KONFLIKTAI. BENDRAVIMO GERINIMAS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS), II DALIS PROJEKTŲ FINANSININKAMS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PAŽENGUSIEMS)
KAIP SUSIRASTI DARBĄ?
SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI PIRKIMAI (PAŽENGUSIEMS). VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI IR NAUJOVĖS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO ORGANIZAVIMAS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KARJERA
BENDRAVIMO, KŪRYBIŠKUMO IR GEBĖJIMŲ PRISITAIKYTI SKIRTINGOSE SITUACIJOSE SKATINIMAS IR VALDYMAS
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
PIRKIMO PLANAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS, PLANAVIMAS IR PRAKTINIS TAIKYMAS
KELIAS Į AKTYVIĄ SENATVĘ
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ YPATUMAI
BAZINIAI DUOMENŲ APSAUGOS MOKYMAI
DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS IR ĮGALINIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
EFEKTYVUS PRISTATYMAS – KAIP KALBĖTI, KAD TAVE SUPRASTŲ?
DARBO SANTYKIŲ YPATUMŲ SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE IR ORGANIZACIJOSE MOKYMAI. DARBO SUTARTYS
VIEŠIEJI PIRKIMAI PAŽENGUSIEMS
DERYBŲ ĮGŪDŽIAI
SAVĘS PAŽINIMAS
KONFLIKTINĖS SITUACIJOS DARBE. KONFLIKTŲ, STRESO, POKYČIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE VALDYMAS IR SPRENDIMO BŪDAI
VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS STANDARTAI
BENDRAVIMAS SU „PROBLEMINIAIS“ KLIENTAIS
STORYTELLING'AS PARDAVIME IR BENDRAVIME
EFEKTYVIOS ATRANKOS PRINCIPAI VIEŠO IR/ARBA PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOSE
PROBLEMINIŲ SITUACIJŲ IDENTIFIKAVIMAS IR SPRENDIMŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
BENDRAVIMO IR LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI
MOTYVACIJOS STIPRINIMAS
DARBUOTOJŲ ASMENINIO DARBO NAŠUMO DIDINIMAS
KONFLIKTŲ IR STRESO VALDYMAS
KOMANDINIS DARBAS
SVEIKOS GYVENSENOS IR LIGONIŲ SLAUGOS NAMUOSE MOKYMAI
PRAKTINIAI VSAFAS TAIKYMO KLAUSIMAI
VIEŠO KALBĖJIMO PRAKTINIAI MOKYMAI „ATSKLEISK SAVO UNIKALIAS SAVYBES IR AIŠKIAI PERTEIK PRANEŠIMO ŽINUTĘ“
APSKAITA PAGAL VSAFAS. PRAKTINIŲ SITUACIJŲ ANALIZĖ
STRATEGINIO PLANO ATNAUJINIMAS, PROGRAMŲ IR ATASKAITŲ RENGIMAS
EFEKTYVUS LAIKO PLANAVIMAS IR VALDYMAS
TURIZMO RINKODARA IR VIEŠASIS SEKTORIUS
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PIRMINĖ PREVENCIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS
ORGANIZACIJOS VALDYMAS: NAUJAS POŽIŪRIS Į VADOVUS, DARBUOTOJUS IR KLIENTUS
VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA KOMITETUOSE IR FRAKCIJOSE
OPERATYVINIS VEIKLOS PLANAVIMAS, DELEGAVIMAS IR KONTROLĖ
ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMAS
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
STRATEGINIS PLANAVIMAS
EMOCINĖ KOMPETENCIJA BENDRAVIME
ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMA
BENDRAVIMO MENAS
DALYKINIO BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA IR KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ
SITUATYVINIS POŽIŪRIS Į ORGANIZACIJOS VALDYMĄ: GARSIOS VADYBOS SĖKMĖS ISTORIJOS, JŲ NAUDA IR LYGINAMOJI ANALIZĖ
VERSLUMO VYSTYMAS, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ, GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PAŽENGUSIEMS)
VAISTINIAI AUGALAI, JŲ GYDOMOJI GALIA
KOMANDINIS DARBAS
DARBAS SU „SUDĖTINGAIS“ INTERESANTAIS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
VIETOS SAVIVALDOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
DALYKINIS BENDRAVIMAS, EMOCIJŲ VALDYMAS
PRISTATYMO IR VIEŠO KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
POKYČIŲ VALDYMAS
SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMAS
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
STRESO VALDYMAS. KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
TARNYBINIS PROTOKOLAS IR ETIKETAS
BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS
EMOCINĖ SAVIREGULIACIJA IR STRESAS
PASLAUGŲ TEIKIMAS NUOTOLINIAIS BŪDAIS
DARBINGOS KOMANDOS FORMAVIMAS
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
STRESO VALDYMAS IR POZITYVUS MĄSTYMAS
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, PRIORITETINIS KIEKVIENO UŽDAVINYS
NAUJŲJŲ VADYBOS TEORIJŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS PRAKTIKOJE
STRESO VALDYMAS, BENDRAVIMAS ŠEIMOJE
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
EFEKTYVUS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
VIEŠOJI POLITIKOS ETIKA, KORUPCIJOS PREVENCIJA
STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI
JAUNIMO LYTINIS UGDYMAS: PAŽINK SAVE
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
STRATEGINIS VALDYMAS
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
Kontaktai

Ukmergės g. 222, Vilnius
Tel. (8 5) 2430177;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://eip.lt