Eurointegracijos projektai, UAB

Esame inovatyvi strateginio valdymo konsultacijų įmonė, jau daugiau nei šešiolika metų viešojo sektoriaus ir privačioms įmonėms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų bei mokymų paslaugas. Kryptingai vykdydami užsibrėžtus tikslus, siekiame tapti patikimiausia, aukštą prestižą turinčia konsultavimo įmone Lietuvoje. Ilgalaikė darbo patirtis, lemia įmonės teikiamų paslaugų įvairiapusiškumą bei aukštą darbuotojų kompetenciją. Plėsdami ir stiprindami santykius su rinkos ekspertais, garantuojame mūsų klientams kokybiškai įgyvendintus projektus bei galimybę prisitaikyti prie įvairiausių poreikių. Atsakingas, įmonėje dirbančių kompetentingų darbuotojų, požiūris į atliekamus darbus kuria efektyvų bendradarbiavimą, kuris nulemia neabejotiną pridėtinės vertės kūrimą. 2019 m. įgytas „ESOMAR“, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų, sertifikatas įpareigoja mus išlaikyti aukščiausią atliekamų tyrimų kokybę ir vertę. Mūsų veiklos prioritetas – patenkintas klientas, kuris gauna itin aukštos kokybės paslaugas, todėl patiki mums ir tolimesnį veiklos vystymo projektų rengimą ir valdymą.

Organizuojami kursai
UAB Eurointegracijos projektai
VIEŠIEJI PIRKIMAI PRADEDANTIESIEMS
DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS
PROJEKTŲ VALDYMAS
GROŽIS IR SVEIKATA
DARBO KODEKSO AKTUALIJOS. DARBO SUTARTYS
TEISĖS AKTŲ RENGIMAS, TEISĖS NORMŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
EMOCIJŲ IR STRESO VALDYMAS. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS
ŠOKIO, JUDESIO IR MUZIKOS TERAPIJA
DOKUMENTŲ VALDYMAS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS), II DALIS PROJEKTŲ FINANSININKAMS
STRESAS IR JO VALDYMAS. KONFLIKTAI. BENDRAVIMO GERINIMAS
KAIP SUSIRASTI DARBĄ?
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PAŽENGUSIEMS)
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO ORGANIZAVIMAS
SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI PIRKIMAI (PAŽENGUSIEMS). VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI IR NAUJOVĖS
BENDRAVIMO, KŪRYBIŠKUMO IR GEBĖJIMŲ PRISITAIKYTI SKIRTINGOSE SITUACIJOSE SKATINIMAS IR VALDYMAS
KAIP IŠLIKTI SVEIKAM IR ENERGINGAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KARJERA
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS, PLANAVIMAS IR PRAKTINIS TAIKYMAS
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
PIRKIMO PLANAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
BAZINIAI DUOMENŲ APSAUGOS MOKYMAI
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ YPATUMAI
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
KELIAS Į AKTYVIĄ SENATVĘ
DARBO SANTYKIŲ YPATUMŲ SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE IR ORGANIZACIJOSE MOKYMAI. DARBO SUTARTYS
DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS IR ĮGALINIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
EFEKTYVUS PRISTATYMAS – KAIP KALBĖTI, KAD TAVE SUPRASTŲ?
VIEŠIEJI PIRKIMAI PAŽENGUSIEMS
DERYBŲ ĮGŪDŽIAI
SAVĘS PAŽINIMAS
KONFLIKTINĖS SITUACIJOS DARBE. KONFLIKTŲ, STRESO, POKYČIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE VALDYMAS IR SPRENDIMO BŪDAI
EFEKTYVIOS ATRANKOS PRINCIPAI VIEŠO IR/ARBA PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOSE
STORYTELLING'AS PARDAVIME IR BENDRAVIME
VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS STANDARTAI
BENDRAVIMO IR LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI
BENDRAVIMAS SU „PROBLEMINIAIS“ KLIENTAIS
MOTYVACIJOS STIPRINIMAS
PROBLEMINIŲ SITUACIJŲ IDENTIFIKAVIMAS IR SPRENDIMŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
KOMANDINIS DARBAS
APSKAITA PAGAL VSAFAS. PRAKTINIŲ SITUACIJŲ ANALIZĖ
DARBUOTOJŲ ASMENINIO DARBO NAŠUMO DIDINIMAS
KONFLIKTŲ IR STRESO VALDYMAS
SVEIKOS GYVENSENOS IR LIGONIŲ SLAUGOS NAMUOSE MOKYMAI
EFEKTYVUS LAIKO PLANAVIMAS IR VALDYMAS
PRAKTINIAI VSAFAS TAIKYMO KLAUSIMAI
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
TURIZMO RINKODARA IR VIEŠASIS SEKTORIUS
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PIRMINĖ PREVENCIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PAŽENGUSIEMS)
VIEŠO KALBĖJIMO PRAKTINIAI MOKYMAI „ATSKLEISK SAVO UNIKALIAS SAVYBES IR AIŠKIAI PERTEIK PRANEŠIMO ŽINUTĘ“
OPERATYVINIS VEIKLOS PLANAVIMAS, DELEGAVIMAS IR KONTROLĖ
STRATEGINIO PLANO ATNAUJINIMAS, PROGRAMŲ IR ATASKAITŲ RENGIMAS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA KOMITETUOSE IR FRAKCIJOSE
BENDRAVIMO MENAS
EMOCINĖ KOMPETENCIJA BENDRAVIME
DALYKINIO BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA IR KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
ORGANIZACIJOS VALDYMAS: NAUJAS POŽIŪRIS Į VADOVUS, DARBUOTOJUS IR KLIENTUS
STRATEGINIS PLANAVIMAS
PRISTATYMO IR VIEŠO KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMA
VERSLUMO VYSTYMAS, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ, GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS
ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMAS
DARBAS SU „SUDĖTINGAIS“ INTERESANTAIS
SITUATYVINIS POŽIŪRIS Į ORGANIZACIJOS VALDYMĄ: GARSIOS VADYBOS SĖKMĖS ISTORIJOS, JŲ NAUDA IR LYGINAMOJI ANALIZĖ
POKYČIŲ VALDYMAS
VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS
DALYKINIS BENDRAVIMAS, EMOCIJŲ VALDYMAS
VAISTINIAI AUGALAI, JŲ GYDOMOJI GALIA
SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMAS
VIETOS SAVIVALDOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
EMOCINĖ SAVIREGULIACIJA IR STRESAS
KOMANDINIS DARBAS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
STRESO VALDYMAS. KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
DARBINGOS KOMANDOS FORMAVIMAS
TARNYBINIS PROTOKOLAS IR ETIKETAS
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
STRESO VALDYMAS IR POZITYVUS MĄSTYMAS
BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS
PASLAUGŲ TEIKIMAS NUOTOLINIAIS BŪDAIS
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, PRIORITETINIS KIEKVIENO UŽDAVINYS
NAUJŲJŲ VADYBOS TEORIJŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS PRAKTIKOJE
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
VIEŠOJI POLITIKOS ETIKA, KORUPCIJOS PREVENCIJA
STRESO VALDYMAS, BENDRAVIMAS ŠEIMOJE
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI
EFEKTYVUS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
JAUNIMO LYTINIS UGDYMAS: PAŽINK SAVE
STRATEGINIS VALDYMAS
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
Kontaktai

Ukmergės g. 222, Vilnius
Tel. (8 5) 2430177;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://eip.lt