Eurointegracijos projektai, UAB

Esame inovatyvi strateginio valdymo konsultacijų įmonė, jau daugiau nei šešiolika metų viešojo sektoriaus ir privačioms įmonėms teikianti projektų rengimo ir valdymo, tyrimų bei mokymų paslaugas. Kryptingai vykdydami užsibrėžtus tikslus, siekiame tapti patikimiausia, aukštą prestižą turinčia konsultavimo įmone Lietuvoje. Ilgalaikė darbo patirtis, lemia įmonės teikiamų paslaugų įvairiapusiškumą bei aukštą darbuotojų kompetenciją. Plėsdami ir stiprindami santykius su rinkos ekspertais, garantuojame mūsų klientams kokybiškai įgyvendintus projektus bei galimybę prisitaikyti prie įvairiausių poreikių. Atsakingas, įmonėje dirbančių kompetentingų darbuotojų, požiūris į atliekamus darbus kuria efektyvų bendradarbiavimą, kuris nulemia neabejotiną pridėtinės vertės kūrimą. 2019 m. įgytas „ESOMAR“, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų, sertifikatas įpareigoja mus išlaikyti aukščiausią atliekamų tyrimų kokybę ir vertę. Mūsų veiklos prioritetas – patenkintas klientas, kuris gauna itin aukštos kokybės paslaugas, todėl patiki mums ir tolimesnį veiklos vystymo projektų rengimą ir valdymą.

Organizuojami kursai
UAB Eurointegracijos projektai
DOKUMENTŲ VALDYMO NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS
VIEŠIEJI PIRKIMAI PRADEDANTIESIEMS
PROJEKTŲ VALDYMAS
DARBO KODEKSO AKTUALIJOS. DARBO SUTARTYS
GROŽIS IR SVEIKATA
TEISĖS AKTŲ RENGIMAS, TEISĖS NORMŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
EMOCIJŲ IR STRESO VALDYMAS. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS
DOKUMENTŲ VALDYMAS
BENDRAVIMO, KŪRYBIŠKUMO IR GEBĖJIMŲ PRISITAIKYTI SKIRTINGOSE SITUACIJOSE SKATINIMAS IR VALDYMAS
ŠOKIO, JUDESIO IR MUZIKOS TERAPIJA
STRESAS IR JO VALDYMAS. KONFLIKTAI. BENDRAVIMO GERINIMAS
KAIP SUSIRASTI DARBĄ?
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS), II DALIS PROJEKTŲ FINANSININKAMS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PAŽENGUSIEMS)
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI PIRKIMAI (PAŽENGUSIEMS). VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI IR NAUJOVĖS
PIRKIMO PLANAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KARJERA
EFEKTYVUS PRISTATYMAS – KAIP KALBĖTI, KAD TAVE SUPRASTŲ?
KAIP IŠLIKTI SVEIKAM IR ENERGINGAM
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS, PLANAVIMAS IR PRAKTINIS TAIKYMAS
BAZINIAI DUOMENŲ APSAUGOS MOKYMAI
DARBO SANTYKIŲ YPATUMŲ SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE IR ORGANIZACIJOSE MOKYMAI. DARBO SUTARTYS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
EFEKTYVIOS ATRANKOS PRINCIPAI VIEŠO IR/ARBA PRIVATAUS SEKTORIAUS ORGANIZACIJOSE
KELIAS Į AKTYVIĄ SENATVĘ
DERYBŲ ĮGŪDŽIAI
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ YPATUMAI
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO ORGANIZAVIMAS
STORYTELLING'AS PARDAVIME IR BENDRAVIME
DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS IR ĮGALINIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
KONFLIKTINĖS SITUACIJOS DARBE. KONFLIKTŲ, STRESO, POKYČIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE VALDYMAS IR SPRENDIMO BŪDAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI PAŽENGUSIEMS
VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS STANDARTAI
BENDRAVIMAS SU „PROBLEMINIAIS“ KLIENTAIS
APSKAITA PAGAL VSAFAS. PRAKTINIŲ SITUACIJŲ ANALIZĖ
SAVĘS PAŽINIMAS
ES IR KITŲ FONDŲ, PROGRAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, ĮGYVENDINIMAS (PRADEDANTIESIEMS)
STRATEGINIS PLANAVIMAS (PAŽENGUSIEMS)
PROBLEMINIŲ SITUACIJŲ IDENTIFIKAVIMAS IR SPRENDIMŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
BENDRAVIMO IR LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI
DARBUOTOJŲ ASMENINIO DARBO NAŠUMO DIDINIMAS
VIEŠO KALBĖJIMO PRAKTINIAI MOKYMAI „ATSKLEISK SAVO UNIKALIAS SAVYBES IR AIŠKIAI PERTEIK PRANEŠIMO ŽINUTĘ“
KOMANDINIS DARBAS
MOTYVACIJOS STIPRINIMAS
TURIZMO RINKODARA IR VIEŠASIS SEKTORIUS
BENDRAVIMO MENAS
STRATEGINIO PLANO ATNAUJINIMAS, PROGRAMŲ IR ATASKAITŲ RENGIMAS
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
EFEKTYVUS LAIKO PLANAVIMAS IR VALDYMAS
KONFLIKTŲ IR STRESO VALDYMAS
PRISTATYMO IR VIEŠO KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PIRMINĖ PREVENCIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
OPERATYVINIS VEIKLOS PLANAVIMAS, DELEGAVIMAS IR KONTROLĖ
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA KOMITETUOSE IR FRAKCIJOSE
SITUATYVINIS POŽIŪRIS Į ORGANIZACIJOS VALDYMĄ: GARSIOS VADYBOS SĖKMĖS ISTORIJOS, JŲ NAUDA IR LYGINAMOJI ANALIZĖ
ORGANIZACIJOS VALDYMAS: NAUJAS POŽIŪRIS Į VADOVUS, DARBUOTOJUS IR KLIENTUS
VERSLUMO VYSTYMAS, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ, GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS
EMOCINĖ KOMPETENCIJA BENDRAVIME
PRAKTINIAI VSAFAS TAIKYMO KLAUSIMAI
VIEŠOJI POLITIKA. ETIKA. TARYBOS NARIO DALYVAVIMAS GERINANT SAVIVALDYBĖS VEIKLĄ
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS
SVEIKOS GYVENSENOS IR LIGONIŲ SLAUGOS NAMUOSE MOKYMAI
STRATEGINIS PLANAVIMAS
VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS
POKYČIŲ VALDYMAS
DALYKINIS BENDRAVIMAS, EMOCIJŲ VALDYMAS
STRESO VALDYMAS. KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
DARBINGOS KOMANDOS FORMAVIMAS
EMOCINĖ SAVIREGULIACIJA IR STRESAS
DALYKINIO BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA IR KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖ
KOMANDINIS DARBAS
DARBAS SU „SUDĖTINGAIS“ INTERESANTAIS
VIETOS SAVIVALDOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS
PASLAUGŲ TEIKIMAS NUOTOLINIAIS BŪDAIS
SAVĘS PAŽINIMAS TAIKANT KŪRYBINIUS METODUS
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, PRIORITETINIS KIEKVIENO UŽDAVINYS
NAUJŲJŲ VADYBOS TEORIJŲ IR MODELIŲ TAIKYMAS PRAKTIKOJE
TARNYBINIS PROTOKOLAS IR ETIKETAS
ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SISTEMA
VAISTINIAI AUGALAI, JŲ GYDOMOJI GALIA
STRESO VALDYMAS IR POZITYVUS MĄSTYMAS
SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMAS
EFEKTYVUS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
STRESO VALDYMAS, BENDRAVIMAS ŠEIMOJE
VIEŠOJI POLITIKOS ETIKA, KORUPCIJOS PREVENCIJA
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI
JAUNIMO LYTINIS UGDYMAS: PAŽINK SAVE
STRATEGINIS VALDYMAS
ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMAS
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI
SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO SU PROGRAMINIO BIUDŽETO SUDARYMU SISTEMA IR JOS TOBULINIMAS

Kontaktai

Ukmergės g. 222, Vilnius
Tel. (8 5) 2430177;
El. paštas info@eip.lt
Svetainė: http://eip.lt