Klaipėdos apskaitos mokykla, UAB

UAB Klaipėdos apskaitos mokykla (prekinis ženklas MC "Heureka").  

Mes nerengiam greitų, paviršutiniškų mokymų. Siekiame klientams duoti ilgai išliekančią, vertingą praktinę naudą. 

Klaipėdos apskaitos mokykla savo veiklą pradėjo 1946 metais. Keičiantis santvarkoms, vykstant reorganizacijoms, keitėsi ir įstaigos pavadinimas, tačiau iki šiol tęsia savo pagrindinę veiklą - rengia buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir kitus specialistus.  
2004 metais UAB Klaipėdos apskaitos mokykla įkūrė mokymų centrą "HEUREKA", kuris užsiima aktualiausių, rinkos poreikį atitinkančių seminarų ir mokymų organizavimu. Mokymų centras organizuoja tiek viešuosius seminarus, tiek mokymus įmonių viduje. Rengiant mokymus įmonių viduje mes galime pagal poreikius pasiūlyti pavienius seminarus, iš anksto suformuotą mokymų ciklą.  
Bendradarbiaudami su ilgametę darbo patirtį turinčiais lektoriais, ekspertais, užtikriname aukštos kokybės kvalifikacijos kėlimo, mokymo kursus bei seminarus, kurie padeda įstaigoms lanksčiai ir greitai prisitaikyti prie nuolat kintančių rinkos poreikių.

Organizuojami kursai
Buhalterinės apskaitos kursai Klaipėdoje ir Kaune
Projektų apskaita pagal VSAFAS
Buhalterio kvalifikacijos tobulinimo kursai
Biuro administravimo kursai
Biuro administravimo kursai
Buhalterių kvalifikacijos kėlimo kursai
Apskaitininko kursai (formali mokymo programa, 800 val.)
Biuro administravimo kursai
Biuro administravimo kursai
Biuro administravimo kursai
PRAGMA - buhalterinės apskaitos programos kursai
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo kursai
Buhalterinė apskaita pagal individualios veiklos pažymą
Buhalterinė apskaita pagal individualios veiklos pažymą
Darbo teisės kursai buhalteriams
Administratorių kursai (formali mokymo programa 720 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Biuro administravimo kursai
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterinė apskaita pagal individualios veiklos pažymėjimą
Buhalterinė apskaita pagal individualios veiklos pažymą
Darbo užmokesčio skaičiavimo kursai
PRAGMA - buhalterinės apskaitos programos kursai
Buhalterių kvalifikacijos kėlimo kursai
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo programa
Darbo teisės kursai buhalteriams
Buhalterinė apskaita pagal individualios veiklos pažymą
Biuro administravimo kursai
Apskaitininko kursai (formali mokymo programa, 800 val.)
Buhalterinė apskaita pagal individualios veiklos pažymą
Biuro administravimo kursai
Apskaitininko kursai (formali mokymo programa, 800 val.)
Buhalterių kvalifikacijos kėlimo kursai
Darbo užmokesčio skaičiavimo kursai
Apskaitininko kursai (formali mokymo programa, 800 val.)
Biuro administravimo kursai
PRAGMA - buhalterinės apskaitos programos kursai
Buhalterinė apskaita pagal individualios veiklos pažymą
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Biuro administravimo kursai
Biuro administravimo kursai
Apskaitininko kursai (formali mokymo programa, 800 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesinis suaugusiųjų mokymas finansuojamas darbo biržos lėšomis
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Biuro administravimo kursai
Darbo teisės kursai buhalteriams
Buhalterinė apskaita pagal individualios veiklos pažymą
Profesinis suaugusiųjų mokymas finansuojamas darbo biržos lėšomis
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Darbo teisės kursai buhalteriams
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Apskaitininko mokymo programa (800 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Apskaitininko kursai (formali mokymo programa, 800 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Darbo užmokesčio skaičiavimo kursai
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo kursai
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo kursai
Profesinis suaugusiųjų mokymas finansuojamas darbo biržos lėšomis
Biuro administravimo kursai
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo programa
Biuro administravimo kursai
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo kursai
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo kursai
RIVILE GAMA - buhalterinės apskaitos programos kursai
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo kursai
Apskaitininko mokymo programa (800 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Darbo teisės kursai buhalteriams
Apskaitininko mokymo programa, 800 val.
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Darbo teisės kursai buhalteriams
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Dokumentų rengimo ir archyvavimo kursai
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kelimo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Darbo teisės kursai buhalteriams
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kelimo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos mokymo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Apskaitininko mokymo programa, 800 val.
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos mokymo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Buhalterių kvalifkacijos kelimo programa
Dokumentų rengimo ir archyvavimo kursai
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Dokumentų rengimo ir archyvavimo kursai
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Buhalterių kvalifkacijos kėlimo programa
Dokumentų rengimo ir archyvavimo kursai
Darbo teisės kursai buhalteriams
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos mokymo programa
Profesionalūs buhalterių rengimo kursai (303 val.)
Administratoriaus kvalifikacijos kėlimo kursai
Kontaktai

Rūtų g. 4, Klaipėda
Tel. +370 699 37001;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.apskaitosmokykla.lt