Vadovavimas ir valdymas

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ĮVADINIO MOKYMO PROGRAMA

VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centro“ ĮVADINIO MOKYMO PROGRAMA     VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centro“ programa parengta, remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 45 straipsniu ir Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimais (LR vr ministro įsakymas 2002-07-11 Nr. 339). Mokymo programos tikslas yra mokymo dalyviams suteikti įvadines žinias, reikalingas praktiniam darbui valstybės tarnyboje atlikti. Mokymo programą sudaro 9 temos (moduliai), kurių bendra trukmė – 40 akademinių valandų. Praktiniams užsiėmimams skiriama arti 40 procentų mokymo programos laiko.  

Įvadinio mokymo programos moduliai :
1. Lietuvos Respublikos konstitucinė sąranga, viešojo administravimo sistema ir vietos savivalda  - 4 ak. val. 2. Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas  - 6 ak. val.
3. Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarka - 4 ak. val.
4. Valstybės tarnybos sistema ir jos reformos ypatybės - 4 akad. val.
5. Lietuvos ekonominė sistema - 4 ak. val.
6. Strateginio planavimo principai ir LRS patvirtinta strateginio planavimo metodika - 4 ak. val.
7. ES valdymo sistema ir politika - 4 ak. val.
8. Informacinės technologijos viešajame administravime - 6 ak. val.
9. Valstybės tarnautojo profesinė etika ir korupcijos prevencijos būdai bei priemonės - 4 ak. val.  

Įvadinio mokymo programos užsiėmimų metu bus taikomi aktyvūs suaugusiųjų mokymo metodai: paskaitos,  darbas grupėse ir diskusijos, kurių metu bus įgyjamos teorinės ir praktinės žinios bei įgūdžiai, dalinamasi patirtimi, reikalinga valstybės tarnautojams, atliekant tarnybines užduotis, sprendžiami konkretūs uždaviniai, susiję su valstybės tarnautojų tiesioginiu darbu.      

Tipas: Trukmė: Miestas:
Atviras seminaras 40 ak. val. Visi miestai

Kaina: -

Dalyviams dalijama mokymo programoje numatyta dalomoji medžiaga.
Mokymų metu organizuojamos kavos pertraukėlės.

Kompiuterinių programų mokymo centras, VšĮ
Žalgirio 88a, Vilnius
Tel. 869926729;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra