Profesiniai mokymai

Seminaras pedagogams „Lietuvių sakytinės raiškos ugdymas mokykloje“

Lektoriai:

Pastaruoju metu dažnai kalbama apie vis prastėjančią jaunimo sakytinę raišką, o priežasčių paprastai ieškoma ugdymo programose ir lietuvių kalbos pamokose. Aptarus jaunimo sakytinės raiškos polinkius ir taisyklingos vartosenos galimybes, tikėtina, kad seminaro dalyviai daugiau dėmesio skirs moksleivių sakytinei kalbai ugdyti, taikys kūrybingesnius garsinės raiškos lavinimo metodus. Kartu su ugdytiniais analizuodami sakytinius tekstus, diskutuodami įvairiais tarties, kirčiavimo ir intonavimo klausimais, skatins norminę sakytinės kalbos vartoseną. Šio seminaro tikslas – atkreipti dėmesį į moksleivių garsinės raiškos – tarties, intonavimo ir kirčiavimo – ypatumus, aptarti susikaupusias problemas ir visiems kartu ieškoti patrauklių ir veiksmingų sakytinės raiškos ugdymo būdų.

Seminaras skirtas lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems su gimtakalbiais ir negimtakalbiais moksleiviais.

Pobūdis:
praktiniai seminarai, individualiosios ir grupinės užduotys, diskusijos.

Kompetencijos: mokymo(si) proceso valdymo kompetencija.

Lektorė: LINGUA LITUANICA instituto direktorė doc. dr. Irena Kruopienė.

Trukmė: 6 akad. val.

Kaina: 45 EUR.

Pažymėjimas: išduodamas pažymėjimas apie išklausytą seminarą.

Kursų vieta: Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA (adresas: Gedimino pr. 26, Vilnius).

Programa

10.00 -11.30 Ko reikia, kad sakytinė raiška būtų taisyklinga?
11.30 - 12.00 Kavos pertraukėlė
12.00 -13.30 Kaip patraukliai ir kūrybingai lavinti moksleivių tartį ir intonaciją?
13.30- 14.30 Pietų pertrauka
14.30 - 16.00 Ar tiesa, kad kirčiavimas – neįkandamas dalykas?

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 6 akad. val. Vilnius

Kaina: 45 €

Organizuoja: Lingua Lituanica, UAB
Gedimino pr. 26, Vilnius
Tel. (8 5) 2313239;
Svetainė: http://www.lingualit.lt

Tvarkaraštis
Informacijos nėra