Lyderio grupė, UAB

UAB „Lyderio grupė“ padalinys, teikiantis profesionalias konsultavimo paslaugas, vienijantis kompetetingus ir ilgametę patirtį konsultavimo sektoriuje turinčius specialistus, ekspertus ir lektorius. „Lyderio akademija“ teikiamas paslaugas galima išskirti į 3 pagrindines grupes:

 • Projektų rengimo paslaugos
 • Projektų administravimo paslaugos
 • Mokymų paslaugas
Projektų rengimas sudaro didžiąją bendrovės konsultacijų dalį. Projektų rengimo paslaugas sudaro:

 • Galimybių studijų, investicinių projektų ir paraiškų ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamiems projektams rengimas;
 • Plačios apimties sektorinių galimybių studijų, strateginių dokumentų rengimas;
 • Savivaldybių/regionų strateginių plėtros planų rengimas;
 • Savivaldybių ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų strateginių veiklos planų rengimas;
 • Kokybės vadybos sistemų diegimas;
 • BVM savivaldybėse diegimas;
 • Programų ir projektų vertinimas;
 • Moksliniai tyrimai.
„Lyderio akademija“ didelę patirtį turi ilgalaikės ir trumpalaikės trukmės strateginio planavimo dokumentų regimo srityje ir diegiant kokybės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijose. Mūsų projektų administravimo paslauga teikiama klientams, įgyvendinantiems ES lėšomis finansuojamus projektus. Projektų administravimo paslaugos metu prižiūrime ir kontroliuojame statybų eigą (statybų techninė priežiūra), rengiame viešųjų pirkimų dokumentaciją, mokėjimo prašymus, tarpines ir galutines ataskaitas ir kitą dokumentaciją, teikiame visas įmanomas konsultacijas projektų įgyvendinimo klausimais.

Trečioji „Lyderio akademija“ veiklos kryptis yra kvalifikacijos kėlimo projektų organizavimas ir vykdymas: atliekame mokymo poreikių organizacijose įvertinimus, rengiame ir organizuojame mokymus, konferencijas strateginio planavimo, kokybės vadybos, vadybos, teisės, psichologijos, finansų, švietimo, sveikatos ir kt. klausimais.

2011 m. sausio 19 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-50 „Lyderio akademija“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Organizuojami kursai
Efektyvus darbas komandoje (interaktyvūs mokymai)
Komandinio darbo organizavimas ir stiprinimas organizacijoje. Darbas komandoje
Efektyvus sprendimų priėmimas
Strateginis valdymas
Apskaita pagal VSAFAS. Praktinių situacijų analizė
Darbuotojų asmenino darbo našumo didinimas
Socialinių apklausų įmonėje rengimas, organizavimas bei duomenų interpretavimas
Efektyvus laiko planavimas ir valdymas
Strateginis planavimas
Naujųjų vadybos teorijų ir modelių taikymas praktikoje
Komandinis darbas
Efektyvi komunikacija ir konfliktinių situacijų valdymas
Operatyvinis veiklos planavimas, delegavimas ir kontrolė
Pokyčių valdymas
Vadovavimo įgūdžių stiprinimas
Efektyvus bendravimas: asmenybinių ir tarpgrupinių konfliktų sprendimai
Situatyvinis požiūris į organizacijos valdymą: garsios vadybinės sėkmės istorijos, jų nauda ir lyginamoji analizė
Savęs pažinimo svarba įveikiant vidines ir išorines įtampas
Emocijų atpažinimas ir streso valdymas krizinėse situacijose
Konkurencingumo didinimas, prioritetinis kiekvieno uždavinys
Projektų valdymas
Organizacijos valdymas: naujas požiūris į vadovus, darbuotojus ir klientus
Kaip sėkmingai tvarkytis kritinėse situacijose?
Bendravimas psichologiškai sudėtingose situacijose
Efektyvios atrankos principai viešo ir/arba privataus sektoriaus organizacijose
Kontaktai

Ukmergės g.222, Vilnius
Tel. (8 5) 2430177; Faks. (8 5) 2430174
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.lyderio.lt