Nuotolinis mokymas

Darbuotojų motyvacijos valdymas ir skatinimo sistemos kūrimas

Lektoriai:
Vaida Paulauskaitė

Kviečiame mokytis DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS VALDYMO IR SKATINIMO SISTEMOS KŪRIMO nuotoliniu būdu.

Kam skirta: Jau dirbantiems ar būsimiems personalo vadovams, vadybininkams, specialistams, atliekantiems personalo valdymo funkcijas.

Kurso tikslas: Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, kaip sukurti efektyvią motyvacijos sistemą ir ją pritaikyti darbuotojų motyvavimui įmonėje. Kurso metu nagrinėjamos temos:

  • Darbuotojų motyvacijos ir pozityvios elgsenos darbo aplinkoje valdymo būdai ir priemonės;
  • Būdai, kaip suderinti organizacijos vertybes ir individualiuosius darbuotojo lūkesčius kuriant pozityvią darbo atmosferą;
  • Būdai, kaip motyvuoti skirtingų amžiaus kartų darbuotojus;
  • Organizacijos mikroklimato ir organizacinės kultūros įtaka darbuotojų motyvacijai;
  • Etapai, kuriais kuriama bendroji organizacijos motyvacinė sistema;
  • Efektyvus motyvacinių priemonių pasirinkimas.
Kursus kuruoja ir į Jūsų klausimus atsako personalo valdymo specialistai-praktikai.

Kursų pradžios data, užsiėmimų laikas ir intensyvumas priklauso nuo Jūsų galimybių ir poreikių.

Programa

1 tema. Motyvacijos esmė ir principai;
2 tema. Skirtingų amžiaus grupių motyvacijos prioritetai;
3 tema. Organizacijos mikroklimato svarba darbuotojų motyvacijai;
4 tema. Vadovavimas “sunkiems” žmonėms. Bausmės ir sankcijos;
5 tema. Skatinimo sistemos kūrimas. Mokymosi programa yra sudaryta taip, kad įgyjamų teorinių žinių pagrindu būtų vystomi Jūsų praktiniai gebėjimai: nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, atliekamos įdomios užduotys.

Tipas: Miestas:
Kursas Visi miestai

Kaina: 240 €

Mokymo centras PRO (Žinių kodas, VšĮ)
A.J. Povilaičio g. 14-44, Vilnius
Tel. +370 677 83374;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra