Personalo vadyba

Personalo valdymas ir apskaita

Lektoriai:
Rima Grigalevičienė


Kviečiame mokytis PERSONALO VALDYMO IR APSKAITOS nuotoliniu būdu. Šio kurso metu Jūs įgysite žinių ir įgūdžių būtinų tvarkant personalo dokumentus, vedant apskaitą.

Kam skirta: Mokymai skirti pradedantiesiems darbuotojams, atliekantiems personalo valdymo ir apskaitos funkcijas organizacijose: personalo valdymo specialistams, buhalteriams, apskaitininkams, finansininkams, administratoriams, vadybininkams ir kt.

Kurso tikslas: Suteikti aktualių žinių, apimančių įvairiausius darbo su personalu aspektus: nuo priėmimo iki atleidimo momento.Kursą kuruoja ir į Jūsų klausimus atsako ilgametę patirtį personalo valdymo srityje turintys specialistai-praktikai.

Kursų pradžios data, užsiėmimų laikas ir intensyvumas priklauso nuo Jūsų galimybių ir poreikių.

Programa

1 tema. Personalo planavimas

 • Darbuotojų poreikio planavimas
 • Darbo sutarčių rūšys
 • Darbuotojų atrankos organizavimas
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas
2 tema. Darbuotojų priėmimas
 • Dokumentai, priimant darbuotoją į darbą
 • Darbo sutarties sudarymas
 • Informacijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai perdavimas
 • Darbuotojo asmens kortelės sudarymas
 • Darbuotojo supažindinimas su vidaus tvarkos taisyklėmis
3 tema. Darbo sutarties sąlygų pasikeitimas
 • Dokumentai, reikalingi norint keisti darbo sutarties sąlygas
 • Darbo sutarties keitimas
4 tema. Darbuotojų atleidimas
 • Darbo sutarties nutraukimo teisiniai aspektai
 • Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą
 • Darbo sutarties nutraukimo apribojimai
 • Dokumentai, rengiami atleidžiant darbuotoją iš darbo
 • Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju
 • Informacijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai perdavimas
5 tema. Darbo ir poilsio laiko apskaita
 • Laikinė ir suminė darbo laiko apskaita, viršvalandinis darbo laikas
 • Poilsio laiko rūšys
 • Kasmetinių ir tikslinių atostogų rūšys ir apmokėjimas
 • Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka
 • Informacijos apie kai kurias tikslines atostogas perdavimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
 • Nedarbingumo apskaita
 • Pravaikštos
 • Darbo grafikas ir darbo laiko apskaitos žiniaraštis
 • Komandiruočių apskaita
6 tema. Personalo kvalifikacijos kėlimas
 • Kvalifikacijos poreikio nustatymas
 • Kvalifikacijos kėlimo fondo planavimas
 • Mokymų organizavimas
7 tema. Darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas
 • Darbdavių ir darbuotojo pareigos ir teisės
 • Darbuotojų instruktavimas
 • Darbdavio atestavimas
Teisinis reglamentavimas
Baigiamoji užduotis. Mokymosi programa yra sudaryta taip, kad įgyjamų teorinių žinių pagrindu būtų vystomi Jūsų praktiniai gebėjimai: nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, atliekamos įdomios užduotys.

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Kursas 40 Visi miestai

Kaina: 380 €

Mokymo centras PRO (Žinių kodas, VšĮ)
A.J. Povilaičio g. 14-44, Vilnius
Tel. +370 677 83374;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra