Biuro programos

MS EXCEL EKSPERTO LYGMENS KURSAI pagal Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikavimo programą

Lektoriai:

Kursus veda sertifikuoti specialistai, turintys Microsoft Office eksperto tarptautinius pažymėjimus, kelerių metų patirtį IT srityje.

MS Office Excel eksperto lygmens kursas parengtas pagal Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikavimo programą. 
Kursai skirti jau pažengusiems Excel vartotojams, kurie nori visapusiškai panaudoti MS Excel programos galimybes. 
Kursų metu jie susipažins su duomenų analize, duomenų apsauga, formulių auditu, sudėtingesnėmis funkcijomis, makrokomandų kūrimu. 

Kursas rekomenduojamas jau neblogai dirbantiems Excel programa arba išklausiusiems specialisto lygio kursą.


Programa

KURSŲ PROGRAMA:

1. Formulių ir funkcijų taikymas 
    1.1. Duomenų apibendrinimo užduotys: 
          Duomenų apskaičiavimas naudojant SUMIF ir SUMIFS ir panašias funkcijas. 
          Masyvai ir jų naudojimas formulėse.
    1.2. Funkcijų naudojimas formulėse: 
          Standartinių funkcijų (Statistical, Date and Time, Financial, Text, Database ir Cube) naudojimas. 
          Funkcijų klaidų taisymas. 
    1.3. Formulių auditas:
          Audito įrankių naudojimas formulių tikrinimui.
          Klaidingų duomenų ir formulių identifikavimas (Data Validation).
          Formulės klaidų taisymas. 
          Peržvalgos lango naudojimas. 
    1.4. Formulių parametrų naudojimas:
          Automatinis formulių apskaičiavimas. 
          Pasikartojančių skaičiavimų savybių nustatymas. 
2. Darbas su duomenimis 
    2.1. Diagramų modifikavimas: 
          Tendencijos linijos įterpimas. 
          Diagramų šablono naudojimas. 
          Duomenų vizualizacija su Sparklines. 
          Diagramų su dviem ašimis kūrimas. 
    2.2. Duomenų analizė:
          Duomenų atrinkimas naudojant sudėtingesnį filtrą. 
         „Kas būtų jei“ analizės įrankių naudojimas (Goal Seak, Data tables, Scenario manager). 
          Automatinių analizės įrankių naudojimas (Solver, Descriptive Statistics, Histograms, Rank and Percentile) 
    2.3. Sukinio (PivotTable) naudojimas: 
          Sukinio sukūrimas.
          Darbas su duomenimis sukinyje. 
          Sukinio dalinimas su „Slicing“ įrankiu. 
    2.4. Sukinio diagramos (PivotChart) naudojimas: 
          Sukinio diagramos sukūrimas. 
          Sukinio diagramos atvaizdavimo keitimas. 
   2.5. Išorinių duomenų naudojimas: 
          Sąsajos su duomenimis kūrimas. 
          Esamų sąsajų naudojimas. 
          Išorinių nuorodų modifikavimas. 
3. Darbas su makro komandomis ir formomis 
    3.1. Makro komandos kūrimas  ir naudojimas: 
           Makro komandos įrašymas ir išsaugojimas. 
           Makro komandos modifikavimas. 
           Makro komandos paleidimas iš makro komandų dialogo lango. 
           Klavišų kombinacijos makro komandai priskyrimas. 
           Makro komandos paleidimas atidarant darbo knygą.
           Makro komandos mygtuko įkėlimas į meniu juostą. 
           Makro komandos mygtuko įkėlimas į greitos prieigos juostą. 
           Makro komandos paleidimas grafinio objekto pagalba. 
   3.2. Formų kūrimas (Form Controls) 
          Formų įterpimas 
          Formų savybių nustatymas 
          ActiveX formų naudojimas 
4. Excel darbo knygų bendras naudojimas ir tvarkymas 
    4.1. Darbo knygos nuostatų, savybių ir duomenų parametrų nustatymai: 
          Darbo knygos, kaip šablono,  išsaugojimas. 
          Darbo knygos savybių nustatymas. 
          Duomenų apsikeitimas naudojant XML. 
    4.2. Darbo knygos ir darbo lapo apsauga ir bendrinimas: 
          Darbo knygos ir darbo lapo apsaugojimas. 
          Vartotojo prieigos apribojimas. 
          Darbo knygos apsaugojimas slaptažodžiu. 
    4.3. Bendrintų darbo knygų tvarkymas: 
          Darbo knygos paruošimas bendrinimui. 
          Bendrinta darbo knyga ir taisymų žymėjimas (Tracking Changes). 
          Taisymų peržiūra. 
           Darbo knygų apjungimas.

Kursų trukmė 15 akad. val.
Kursų pradžia: gegužės 21 d. 9:00 val.
Mokymai skeliami į tris dienas (po 5 akad. val.): gegužės 21, 27 ir 28 d.

Tipas: Trukmė: Miestas:
Kursas 15 akad. val. Vilnius

Kaina: 113 €

Praktiniai mokymai vyksta kompiuterių klasėse. Po mokymų dalyviams įteikiami kursų baigimo sertifikatai. 

Kavos pertraukėlių metu vaišiname kava, arbata ir saldumynais. 

Naudingas pasiūlymas grupėms! Šešių ir didesnei dalyvių grupei iš vienos įmonės siūlomos ypatingos sąlygos.
Antrą kartą atvykusiems į mokymus, taikysime 10% nuolaidą. 

Mokymus vedame ir kituose Lietuvos miestuose.

NKKM kompiuterių mokykla
Lakūnų g. 24, Vilnius
Tel. +370 60044785;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra