Biuro programos

MS EXCEL SPECIALISTO LYGMUO pagal MOS sertifikavimo programą

Lektoriai:

Kursus veda sertifikuoti Microsoft treneriai ir instruktoriai, turintys kelerių metų patirtį IT srityje.

MS Excel specialisto lygmens kursas skirtas visiems, norintiems praktinių užsiėmimų metu įgyti nuoseklių bazinių žinių dirbti su MS Excel programa. 
Mokymų metu susipažinsite su duomenų formatais, formulių rašymo ypatumais, funkcijomis, duomenų lentelių tvarkymo įrankiais (Advanced filtras, Subtotal, PivotTable), išbandysite dažniausiai naudojamas funkcijas (if, vlookup, lookup, sumif, countif ir kt.)
Viskas, ką reikia žinoti Exceliu dirbančiam specialistui, mokysime praktiniuose trijų dienų užsiėmimuose:          

 • greitai orientuotis Excel aplinkoje;       
 •  valdyti ir pagal poreikius modifikuoti programos funkcionalumą;         
 •  įvesti, kopijuoti, automatiškai užpildyti duomenis langeliuose; 
 •  formatuoti darbo lapą, langelius, eilutes ir stulpelius;
 •  patogiai judėti darbo lape, dirbti su keliais langais iš karto;
 •  rašyti formules, taikyti tekstines, datos, logines ir kitas funkcijas bei naudoti jas formulėse; 
 •  grafiškai atvaizduoti duomenis diagramose, schemose ir jas modifikuoti;
 •  pateikti Excel duomenis kitiems vartotojams įvairiais formatais, įterpti komentarus; 
 •  tikrinti, rikiuoti, filtruoti duomenis, naudoti sąlyginį formatavimą; 
 •  grupuoti ir analizuoti duomenis naudojant suvestines lenteles (PivotTable).  

Praktinių mokymų trukmė - 16 akad. val. Keturi užsiėmimai (po 4 akad. val.).

Daugiau infromacijos suteiksime tel. +370 600 44785 arba [email protected]

Programa

KURSO PROGRAMA (pagal Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikavimo programą):

Darbas Excel aplinkoje 
Navigacija darbo lape (Go To Special dialog box, klavišai, klavišų kombinacijos)
Darbo lapo ir darbo knygos spausdinimas: 
 • Dalies arba visos darbo knygos spausdinimas (spausdinimo srities nustatymas),
 • Puslapio lūžių nustatymas.
 • Tinklelio, eilučių ir stulpelių antraščių spausdinimas.
 • Lapų antraščių ir poraščių įterpimas ir spausdinimas.
Excel aplinkos personalizavimas: 
 • Programos funkcionalumo valdymas (Excel Options lango kortelės Formula ir Advanced).
 • Meniu juostų ir greitos prieigos juostos modifikavimas.
 • Darbo knygos valdymas (dokumento savybės (Properties) ir versijos).
Duomenų įvedimas 
Duomenys langeliuose: 
 • Kopijavimas (Paste special).
 • Įterpimas ir ištrynimas.
Automatinis užpildymas. 
 • Duomenų sekos užpildymas.
 • Duomenų sekos kopijavimas.
Nuorodos: 
 • Nuorodų kūrimas.
 • Nuorodų modifikavimas.
Darbo lapo ir langelių formatavimas 
Langelio formatavimas: 
 • Langelyje esančios informacijos formatavimas.
 • Langelio fono ir rėmelių formatavimas.
 • Eilučių aukščio ir stulpelių pločio nustatymas.
 • Duomenų formatai.
Langelių apjungimas ir padalinimas.
Lentelės antraščių spausdinimas kiekviename puslapyje.
Eilučių ir stulpelių paslėpimas.
Darbo lapo parametrų nustatymas (Page Setup Options).
Stilių langeliams kūrimas ir taikymas.

Darbo lapų ir knygų tvarkymas 
Darbo lapo sukūrimas ir formatavimas.
Langų valdymas. 
 • Freezing ir Split komandos.
 • Darbas su keliais langais.
Darbo knygos peržiūros valdymas. 
 • Skirtingų peržiūros rėžimų pasirinkimas.
 • Programos lango modifikavimas.
 • Darbo lapo modifikavimas.
 • Mastelio keitimas.
Formulės ir funkcijos 
Formulių rašymas.
Langelių adresai. Formulių kopijavimas. „3D formules“.
Funkcijų naudojimas (tekstinės, datos, lookup ir kt. dažniau naudojamos funkcijos).
Loginių funkcijų naudojimas (if, averageif, averageifs, countif, countifs, sumif, sumifs, iferror, and, or ir kt.).
Kelių funkcijų panaudojimas formulėje.
Langelių vardų naudojimas formulėse.
Langelių diapazonų naudojimas formulėse.

Grafinis duomenų atvaizdavimas 
Diagramos: 
 • Diagramų kūrimas.
 • Maketų ir stilių taikymas diagramoms.
 • Diagramos perkėlimas ir dydžio keitimas.
 • Diagramos duomenų keitimas.
 • Diagramos elementų modifikavimas.
Iliustracijos: 
 • Iliustracijų įterpimas iš galerijos (ClipArt) ir jų modifikavimas.
 • Schemų (SmartArt) įterpimas ir modifikavimas.
 • Figūrų įterpimas ir modifikavimas.
 • Ekrano vaizdo kopijavimas.
Paveikslėlių įterpimas ir modifikavimas.
Miniatiūrinės diagramos (Sparklines).

Excel duomenų pateikimas kitiems vartotojams 
Darbo lapo duomenų išsaugojimas įvairiais formatais.
Komentarų įterpimas ir valdymas.

Duomenų analizė ir tvarkymas 
Duomenų tikrinimas (Data Validation).
Sąlyginis formatavimas (naudojant taisykles, piktogramas, if funkciją).
Duomenų rikiavimas (pagal reikšmę, šrifto spalvą, langelio spalvą).
Duomenų filtravimas (AutoFilter).
Tarpinių sumų įterpimas.
Sukinys (PivotTable).

Kurso trukmė 16 akad. val.

Tipas: Trukmė: Miestas:
Kursas 16 akad. valandų Vilnius

Kaina: 145 €

Naudingas pasiūlymas grupėms! Šešių ir didesnei dalyvių grupei iš vienos įmonės siūlomos ypatingos sąlygos.
Antrą kartą atvykusiems į mokymus, taikysime 10% nuolaidą. 

Pertraukėlių metu vaišiname kava, arbata.

Po mokymų dalyviai gauna kurso baigimo pažymėjimus (skaitmeninis formatas).

NKKM kompiuterių mokykla
Verkių g. 31C, Vilnius
Tel. +370 60044785;

Tvarkaraštis
Miestas Data Vieta
Vilnius 2023-06-15 Verkių g. 31C, Vilnius
Visi miestai 2023-06-15 + nuotoliniai mokymai