Problemų sprendimo centras, VšĮ

VšĮ „Problemų sprendimo centras“ organizuoja įvairius seminarus ir individualias konsultacijas. 

Lektoriai - profesionalūs savo srities specialistai, turintys daug patirties.

Aplinkosauginiai seminarai.   
 • Aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, alyvų bei transporto priemonių gamintojams, importuotojams ir platintojams, jų kontrolė ir atsakomybė.
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Paraiškos pildymas ir leidimo gavimo procedūros.
 • Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas.
 • Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo reikalavimai.
 • Nauji aplinkosaugos reikalavimai autoservisams.
 • Aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti Atliekas naudojančioms ar eksportuojančioms įmonėms, turinčioms teisę išduoti pažymas.
TDarbo teisės seminarai.        
 • LR Darbo kodekso reglamentuojamų nuostatų praktinis taikymas.      
 • LR Darbo kodekso praktinis taikymas Darbo tarybų veikloje.      
 • Darbo laikas. Suminio darbo laiko apskaitos ypatumai.    
 • Kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo ypatumai.     
 • Darbo sutarčių teorinės ir praktinės problemos.
Apskaitos seminarai.
 • Finansinės analizės pradžiamokslis.
 • Finansinių ataskaitų analizė ir jų taikymas.
 • Naujausi mokesčių įstatymų pakeitimai.
 • Kaip sumokėti mažiau pelno mokesčio?
 • PVM įstatymo taikymo subtilybės.
Saviugdos seminarai.
 • Fotografijos kursai pradedantiesiems (Vilniuje, Kaune).
 • Fotografijos kursai pažengusiesiems (Vilniuje, Kaune).
Turime galimybę rengti mokymus ir kitomis  temomis pagal atskirus pageidavimus.
2006 m. įmonė laimėjo Aplinkos ministerijos rengiamą viešųjų pirkimų konkursą, pagal kurį kasmet spausdinami informaciniai leidiniai ir visose Lietuvos apskrityse rengiami seminarai buhalteriams ir ekologams „Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas“. 

Taip pat VšĮ „Problemų sprendimo centras“ vykdė ekologinio švietimo programas Tauragės ir Telšių apskrityse. 
Įmonės partneriai - per 3 500 įmonių.

Organizuojami kursai
LR Darbo kodekso reglamentuojamų nuostatų praktinis taikymas. NAUJAUSI PAKEITIMAI
VIEŠOJO KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ TAIKYMAS
Finansinės analizės pradžiamokslis
Darbo santykių teisinis reglamentavimas: aktualūs Darbo kodekso pakeitimai, nauji teisės aktai ir jų taikymas praktikoje
Skaitmeninės fotografijos pradžiamokslis
KONFERENCIJA TIK 80 Lt!!! KAIP PAVERSTI VERSLO PROCESUS VEIKSMINGAIS: sėkmingos praktikos pavyzdžiai
Anglų kalba pradedantiesiems
Seminaras personalo darbuotojams ir darbo teisės specialistams Klaipėdoje
SEMINARAS - KONFERENCIJA "Šiuolaikiniai reikalavimai sandėlio procesams ir sandėlio valdymo sprendimo būdai"
PVM įstatymo taikymo subtilybės
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Atliekas naudojančioms ar eksportuojančioms įmonėms, turinčioms teisę išduoti pažymas. Jų kontrolė ir atsakomybė
Nauji aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių, alyvų bei transporto priemonių gamintojams, importuotojams ir platintojams, jų kontrolė ir atsakomybė
Fotografijos pradžiamokslis per vieną vakarą
Fotografijos kursai pradedantiesiems (Kaune)
Buhalterinės apskaitos pagrindų kursai
LR DARBO KODEKSO REGLAMENTUOJAMŲ NUOSTATŲ PRAKTINIS TAIKYMAS
Pakeisto ir papildyto LR darbo kodekso praktinis taikymas. Efektyvus personalo valdymas su ALGA HR
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Paraiškos pildymas ir leidimo gavimo procedūros
Vieno vakaro foto kursai keliaujantiems
Mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, ir už išgautus valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimas
Atostogos ir kitas poilsio laikas
Vieno vakaro foto pradžiamokslis
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti transporto priemonių bei baterijų ir akumuliatorių gamintojams, importuotojams ir platintojams
Pelno mokestis. Naujovės bei aktualijos
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus turinčioms įmonėms, jų kontrolė ir atsakomybė
Pinigų srautų planavimas (Kaune)
Seminaras pažengusiems fotografams: STUDIJINĖS FOTOGRAFIJOS ABC su impulsine šviesa
ŠEŠTADIENINIAI FOTOGRAFIJOS KURSAI PAŽENGUSIEMS (VILNIUJE)
Kelionių fotografijos kursai
Seminaras personalo darbuotojams ir darbo teisės specialistams Darbo santykių teisinis reglamentavimas: Darbo kodekso pakeitimai ir jų taikymas praktikoje
STUDIJINĖS FOTOGRAFIJOS ABC su impulsine šviesa
Finansinės analizės seminaras
Efektyvi komunikacija. Kaip abipusiai laimėti situacijose?
Taršos integruota prevencija ir kontrolė
PVM įstatymo taikymo subtilybės, įvedus eurą
PVM įstatymo pakeitimai ir aktualios temos
CE ženklinimo reikšmė Lietuvos Respublikos ūkio subjektams bei importuotojams. CE ženklinimas produktų grupėse
Fotografijos kursai pradedantiesiems
ŠEŠTADIENINIAI FOTOGRAFIJOS KURSAI PAŽENGUSIEMS (KAUNE)
Kaip teisingai sumokėti mažiau pelno mokesčio?
Darbo santykių teisinis reglamentavimas: Darbo kodekso pakeitimai ir jų taikymas praktikoje
Fotografijos kursai pradedantiesiems Vilniuje
FOTOGRAFIJA PAŽENGUSIEMS KAUNE
PVM įstatymo pakeitimai. Kas žinotina PVM mokesčio mokėtojams (Klaipėdoje)
Darbo santykių teisinis reglamentavimas: Darbo kodekso pakeitimai, nauji teisės aktai ir jų taikymas praktikoje
Fotografija pažengusiesiems: dienos seminaras
Fotografijos kursai pradedantiesiems
Fotografijos kursai pradedantiesiems Vilniuje
Fotografijos kursai pradedantiesiems (Vilniuje)
Fotografijos kursai pradedantiesiems
Kontaktai

Vytenio g. 50-412B, Vilnius
Tel. (8 5) 2163818; Faks. (8 5) 2163818
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.pscentras.lt