Profesiniai mokymai

Pirmą ir vientelį kartą Lietuvoje, viena iš geriausių psichologų ,pedagogų, šeimos konsultantų, socialinių darbuotojų, tėvų bendravimo įgūdžių tobulinimo programų, pripažinta visame pasaulyje, dėstoma JAV ir 43 viso pasaulio šalyse. New York Times ją pavadino „nacionaliniu judėjimu“.

Lektoriai:

Steve Emmons, Action for Excellence International - steigėjas, Vyresnysis Partneris; Effectiveness Resources International- prezidentas; Gordon Training International – treneris, turintis daugiau kaip 30 metų darbo patirtį, kartu su Gordon Training International apmokęs instruktorius JAV bei 16 Europos šalių.

Gordon’o Modelis yra sudarytas iš itin specifinių bendravimo įgūdžių, kurie leidžia suaugusiesiems teigiamai paveikti vaikų elgseną. Modelio pagrindas yra Aktyvus Klausymasis (Active Listening). Kuomet vaikas turi problemą, šis įgūdis leidžia suaugusiajam suprasti, ką jaučia, kas rūpi vaikui tuo metu,labai dažnai taip  suvokti “blogos elgsenos” priežastis.       Kuomet suaugusysis susiduria su sunkumais, jam reikia visiškai skirtingų įgūdžių . Pranešimai-Aš (I-Messages tai yra įrankis, kurį jie gali  naudoti  paaiškindami vaikui, kad pastarojo elgsena sukelia problemą. Tai darant nekaltinamuoju būdu, sumažinamas vaiko vidinis pasipriešinimas priimamai informacijai. Pagrindinė šio įgūdžio mintis yra ta, kad reikia įtakoti vaiką taip kad, atsižvelgdamas į suaugusiojo poreikius, jis pats norėtų keistis.       Aktyvus Klausymasis ir Pranešimai-Aš veikia kartu. Vos tik suaugusieji ir vaikai, pasinaudodami Aktyviu Klausymųsi ir Pranešimais-Aš, sukuria atvirą, abipusį komunikavimo būdą, tampa įmanoma problemas ir konfliktus spręsti naudojant Konflikto Sprendimas Be Pralaimėjimo (No-Lose Conflict Resolution) metodą.       Tėvų Efektyvumo  Programa (Parents Effectiveness Training – P.E.T.) parodo suaugusiesiems kodėl jie neturėtų būti nei griežti, nei atlaidūs. Kietas, griežtas ir autoritarinis auklėjimas (suaugusieji laimi, vaikai pralaimi) skatina vaikus maištauti ir kerštauti. Tylus, negriežtas ir atlaidus auklėjimas (vaikai laimi, suaugusieji pralaimi) suteikia pagrindą vaikams būti nedėmesingais kitiems, savanaudžiais ir nevaldomais.   Dar vienas svarbus įgūdis yra mokėti laiku ir tinkamai pritaikyti šias žinias. Dr. Gordon‘o Elgsenos Langas (Behavior Window) – tai gidas, kada ir kokius įgūdžius naudoti, siekiant išspręsti bet kurią šeimoje ar vaikų lavinimo įstaigoje iškilusią probleminę situaciją.

Programa

Įvadas
·         Susipažinti su P.E.T. tikslais, turiniu ir metodais
·         Išmokti atskirti priimtiną ir nepriimtiną elgseną
·         Suprasti kaip kinta priimtinumas
·         Suvokti problemos „sąvininką“
·         Asmeninių tikslų nustatymas
Pagalbiniai įgūdžiai
·         Išmokti būti efektyviu padėjėju vaikui, kuomet jis turi problemą
·         Tipinių bendravimo su vaikais, stengiantis jiems padėti, kliūčių išvengimas Aktyvaus Klausymosi (Active Listening) įgūdžių formavimas
Aktyvaus Klausymosi (Active Listening) taikymas
·         Geriau suprasti kada ir kaip taikyti Aktyvų Klausymąsi
·         Atpažinti geriausias sąlygas padėti vaikui sprendžiančiam savąją problemą
·         Suprasti kada nereikia naudoti Pagalbos Įgūdžių (Helping Skills)
·         Išmokti pritaikyti Pagalbos Įgūdžius (Helping Skills) mažiesiems vaikams
·         Įgyti dar daugiau Aktyvaus Klausymosi (Active Listening) įgūdžių
Nepriimtinos elgsenos apraiškos
·         Išmokti išreikšti idėjas, jausmus aiškiu ir tiesioginiu būdu ·         Suvokti ką daryti, vaikui elgiantis nepriimtinai
·         Susipažinti su tipiniais reakcijos į nepriimtiną vaiko elgseną būdais
·         Suprasti efektyvios reakcijos į nepriimtiną vaiko elgseną ideologiją
·         Formuoti Pranešimų-Aš (I-Messages)  panaudojimo įgūdžius ir toliau tobulinti
Aktyvaus Klausymosi (Active Listening) įgūdžius Aš-Pranešimų (I-Messages) taikymas
·         Prieštaraujančių Pranešimų-Aš (I-Messages) praktika
·         Sužinoti kai kurias bendras Pranešimų-Aš (I-Messages) taikymo klaidas
·         Išmokti pakeisti aplinką siekiant išvengti nepriimtinos elgsenos
·         Pasidalinti įspūdžiais apie iki šiol išklausytą kursą
Konfliktų sprendimas
·         Suvokti konflikto kilmę
·         Suprasti neefektyvius konfliktų sprendimo būdus
·         Išmokti abipusiai naudingą konfliktų sprendimo būdą
III Metodo taikymas
·         Išmokti taikyti šešis III Metodo žingsnius
·         Sužinoti kaip taikyti III Metodą tipiniuose vaikų/suaugusiųjų konfliktuose
·         Suprasti kaip taikyti III Metodą mažiems vaikams
Vertybių konfliktų sprendimas
·         Suprasti vertybių konfliktų esmę ir kodėl suaugusieji su vaikais įsivelia į konfliktus dėl savųjų įsitikinimų ir nuomonių
·         Išmokti priimti vertybių skirtumus
·         Sužinoti vertybių konfliktų sprendimo būdus
·         Susipažinti su efektyvios įtakos vaiko vertybėms būdais Suprasti kaip keisti savąsias vertybes

Lygis: Tipas: Trukmė: Miestas:
Tinka visiems Atviras seminaras 52 akademinės valandos Vilnius

Kaina: 592.24 €

Skirtas tiems, kurie siekia įsisavinti efektyvias P.E.T. tėvų ir vaikų atsakomybės ugdymo technikas, ketina naudoti jas praktikoje ir nori įgyti P.E.T. autorizuoto instruktoriaus kvalifikaciją, liudijantį sertifikatą, suteikiantį galimybę teikti konsultacijas vaikų auklėjimo ir ugdymo klausimais, vesti tėvų rengimo kursus ir kitas autorizuotas Dr. Thomas Gordon programas

Procoaching, UAB
-Stiklių g. 7-13, Vilnius
Tel. -37065579426;

Tvarkaraštis
Informacijos nėra