Progarantas, MB

Įmonės aprašymas: Paslaugos įmonėms: Darbų saugos (darbo tesės) - Konsultavimas/Atstovavimas (Mokymai, dokumentai, specialisto paslaugos) Gaisrinės saugos - Konsultavimas/Atstovavimas (Mokymai, dokumentai, specialisto paslaugos) Asmens duomenų apsaugos - Konsultavimas/Atstovavimas (Mokymai, dokumentai, specialisto paslaugos) Darbų saugos, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos dokumentai, jų rengimas (saugos instrukcijos, tvarkos, dokumentacijos paketai ir kt.). Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialisto funkcijų atlikimas. PLAČIAU: Darbų sauga įmonėje: Darbų saugos instrukcijos ir dokumentai Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas Darbų saugos įmonių priežiūra: konsultavimas ir atstovavimas Įmonės auditavimas Darbų saugos pažeidimų ir trūkumų šalinimas Saugus darboviečių įrengimas Gaisrinė sauga įmonėje: Gaisrinės saugos instrukcijos ir dokumentacija Evakuacijos planų braižymas Gaisrinės saugos inventoriaus, patalpų parinkimas ir išdėstymas Nuolatinės specialisto paslaugos Asmens duomenų apsauga įmonėje: Asmens duomenų apsaugos dokumentų rengimas Duomenų apsaugos auditavimas Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos Mokymai vadovams ir darbuotojams: Darbų saugos vadovų, atsakingų asmenų mokymas Darbų saugos pavojingų darbų mokymas ir atestavimas Gaisrinės saugos vadovų ir atsakingų asmenų mokymas ir atestavimas Gaisrinės saugos privalomasis darbuotojų mokymas ir atestavimas Asmens duomenų apsaugos mokymas Visa detali informacija čia:
http://www.progarantas.lt/

 
 Darbų saugos instrukcijos
 Darbų saugos pažymėjimas
 Priešgaisrinės saugos instrukcijos
 Darbų sauga 
 Saugos dokumentacija įmonei
 Gaisrinės saugos instrukcija
 Profesinės rizikos vertinimas
 Saugos vadovo mokymas 
 Pavojingų darbų mokymai
 Gaisrinės saugos pažymėjimas
 Darbų saugos pažymėjimas
 Asmens duomenų apsaugos dokumentai
 Duomenų apsaugos pareigūnas

Organizuojami kursai
Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus mokymai
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymas
Darbdavio įgalioto asmens atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
Darbų saugos vadovo mokymas
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa
Autokrautuvų vairuotojų mokymas
Gaisrinės saugos darbuotojų mokymas
Padalinių vadovų saugos mokymas
Krovinių kabinėtojo mokymas
Gaisrinės saugos vadovo mokymas
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
Katilų, kūrenamų dujomis, kietu ir skystu kuru, kūriko (operatoriaus) pažymėjimas
Darbų, gaisrinės saugos, asmens duomenų apsaugos paslaugos įmonėms
Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo kursai
Automobilinio strėlinio krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus pažymėjimas
Bokštinio krano operatoriaus darbų pažymėjimas
Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatorius darbų pažymėjimas
Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus pažymėjimas
Darbuotojo, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose, pažymėjimas
Aukštalipio darbų vadovo mokymai
Darbuotojo, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, pažymėjimas
Darbuotojo, dirbančio potencialiai sprogioje aplinkoje, pažymėjimas
Darbuotojo, dirbančio požeminėse erdvėse, pažymėjimas
Slėginių indų operatoriaus pažymėjimas
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatorius pažymėjimas
Pastolių montuotojo darbų pažymėjimas
Darbuotojo, dirbančio potencialiai sprogioje aplinkoje, pažymėjimas
Darbuotojo, dirbančio potencialiai pavojingais įrenginiais, pažymėjimas
Hidromanipuliatoriaus operatoriaus darbų pažymėjimas
Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis, pažymėjimas
Civilinės saugos mokymai
Portalinio krano operatoriaus pažymėjimas
Eskalatoriaus prižiūrėtojo pažymėjimas
Asmens duomenų apsaugos pareigūno pažymėjimas
Apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, pažymėjimas
Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus pažymėjimas
Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus pažymėjimas
Pavojingų medžiagų talpyklų operatoriaus pažymėjimas
Kontaktai

Tel. +370 613 28322;
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.progarantas.lt