Saugus darbas, UAB

UAB “Saugus darbas“ teikia paslaugas darbų saugos ir sveikatos srityje, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos srityse: Darbų sauga:
Konsultuojame.
Atstovaujame darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas įmonėse.
Mokome atestuojame darbdavius bei saugos ir sveikatos tarnybos specialistus.
Ruošiame : saugos ir sveikatos instrukcijas darbo tvarkos taisykles, pareiginius nuostatus, asmeninių apsauginių priemonių dokumentus, privalomojo sveikatos tikrinimo darbuotojų kontingento sąrašą ir sveikatos tikrinimo grafiką.
Registruojame ir deriname dokumentus valstybinėje darbo inspekcijoje.
Atliekame : nemokamą įmonės darbų ir priešgaisrinės saugos dokumentacijos patikrą. pradinį žurnalų užpildymą. nelaimingų atsitikimų aktų (N-1, N - 2) pildymą.
Prekiaujame: žurnalais, blankais, formomis, ženklais.

Priešgaisrinė sauga:
Prižiūrime priešgaisrinės saugos būklę įmonėse.
Mokome atestuojame įmonių bei organizacijų vadovus, darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais.
Ruošiame : bendras priešgaisrinės saugos instrukcijas. priešgaisrines darbo vietos instrukcijas.  patalpų apžiūros prieš jų uždarymą instrukcijas.  darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus. viešbučio atmintines. evakuacijos planus.
Deriname instrukcijas, planus su priešgaisrinėmis tarnybomis.
Nustatome : pastatų, statinių ir įrenginių kategorijas pagal pavojų sprogimui arba gaisrui kilti.
Prekiaujame : žurnalais, ženklais.

Civilinė sauga:
Ruošiame: civilinės saugos instrukcijas . civilinės saugos veiksmų ekstremalių situacijų metu planus.
Atliekame: pavojingų objektų pavojaus ir zirikos analizes.
Sudarome:  pavojingų objektų likvidavimo planus.

Organizuojami kursai
"Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kursai"
"Darbdavio, jam atstovaujančio asmens" kursai
"Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas" kursai
Seminaras "Skolų prevencija, valdymas ir išieškojimas"
Kontaktai

Sausio 13-osios g. 4 - 2, Vilnius
Tel. +37067399826; Faks. (8 5) 2446077
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.saugusdarbas.com