Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

  1. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius (seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas ir t.t.).
  2. Konsultuoja lektorius kvalifikacijos tobulinimo renginių programų parengimo klausimais.
  3. Platina informaciją apie įstaigų ir organizacijų rengiamas konferencijas, padeda parengti kvietimus, lankstinukus.
  4. Siūlo įstaigoms ir organizacijoms parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas, padeda pasikviesti pageidaujamus lektorius, konsultantus.
  5. Padeda organizuoti pedagoginį tėvų švietimą.
  6. Organizuoja įvairius kursus įstaigų vadovams ir darbuotojams.
  7. Teikia įvairias mokamas paslaugas pagal steigėjo patvirtintus įkainius.

Organizuojami kursai
Klasikinio masažo pagrindai
Vadybos pagrindai mokyklų vadovams
Prancūzų kalbos kursai
Anglų kalba
Vokiečių kalbos kursai
ECDL
Kontaktai

Pakalnės g. 6a, Šiauliai
Tel. (8 41) 525983; Faks. (8 41) 524379
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.svcentras.lt