VR Trading, UAB

Savikontrolės sistemos: (GHP, RVASVT) konsultavimas, diegimas, priežiūra ir mokymai, tiekėjų auditavimas. Savikontrolės sistemų (GHP, RVASVT)  privalomieji vidiniai auditai, auditų planų sudarymas, klausimynų   rengimas, audito ataskaitų rengimas, korekcijos plano esančioms neatitiktims šalinti pateikimas  vadovybei. Kokybės sistemos: ISO 9001; ISO 14000; ISO 22000; BRC; IFS diegimas, priežiūra, auditavimas. Mokymo seminarų rengimas. Personalo mokymai įmonėse. Įmonių standartų rengimas. Produktų ženklinimo etikečių parengimas, koregavimas, konsultavimas, maistinės, energetinės vertės skaičiavimas. Valgiaraščių sudarymas ir suderinimas su SAM ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigoms, globos namams. Patiekalų, produktų technologinių kortelių rengimas. Darbų saugos mokymai (LR Švietimo ir mokslo ministerijos Licencija Nr. 003698, išduota 2011 m. vasario 15d.) pagal programas: Darbdavio, jam atstovaujančio asmens programa, kodas 260086210; Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programa, kodas 560086211; Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas programa, kodas 360086217. Gaisrinės saugos mokymai: įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymai

Organizuojami kursai
PIRMASIS SPECIALIZUOTAS LEAN SIX SIGMA SEMINARAS LIETUVOJE
Vidaus auditorių mokymai pagal LST EN ISO 19011: 2012 standarto reikalavimus
Efektyvus skundų valdymas organizacijoje
Projektų valdymo standarto pagal ISO 21500 integracija į įmonės kokybės vadybos sistemą
Kosmetikos gaminių teisinis reglamentavimas. Ženklinimas bei pardavimų skatinimo priemonės.
Specializuoti atliekų tvarkymo ir apskaitos teisiniai reikalavimai, naujovės
Mėsos ir mėsos produktų ženklinimo reglamentavimo naujovės
Gamybinės veiklos organizavimo ir valdymo tobulinimas 6S (Tojotos sinchroninės gamybos patirtis) sistemos pagrindu maisto pramonės gamybos įmonėse
Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus vidaus auditorių mokymai
Duonos, pyrago bei miltinės ir kreminės konditerijos gaminių gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai ir jų taikymas praktikoje
Slapto kliento mokymai
Išmaniosios technologijos gamybos procesų valdymui ir optimizacijai
Vadybos sistemos kokybės, maisto saugos, kitų duomenų analitikos LEAN 6 sigma metodais praktikumas
Darbo (per)organizavimas 20 raktų metodu.
PRODUKTO VADYBOS SISTEMOS IFS, BRC (6-OJI VERSIJA) IR AUDITORIŲ STANDARTO ISO 19011:2011(E) REIKALAVIMUS ATITINKANTYS AUDITORIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI
Vadybos sistemų rodiklių nustatymas, vykdymas, matavimas ir analizė
Terorizmo maisto produktų gamybos aplinkoje (aplinkos rizikos valdymas)
Sveikatos priežiūrai skirtų prekių ir paslaugų reklama - praktiniai patarimai
Kontaktai

K. Petrausko g. 26-312, Kaunas
Tel. (8 37) 333045; +370 685 72544; Faks. (8 37) 333049
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.vr-trading.lt