VR Trading, UAB

Savikontrolės sistemos: (GHP, RVASVT) konsultavimas, diegimas, priežiūra ir mokymai, tiekėjų auditavimas. Savikontrolės sistemų (GHP, RVASVT)  privalomieji vidiniai auditai, auditų planų sudarymas, klausimynų   rengimas, audito ataskaitų rengimas, korekcijos plano esančioms neatitiktims šalinti pateikimas  vadovybei. Kokybės sistemos: ISO 9001; ISO 14000; ISO 22000; BRC; IFS diegimas, priežiūra, auditavimas. Mokymo seminarų rengimas. Personalo mokymai įmonėse. Įmonių standartų rengimas. Produktų ženklinimo etikečių parengimas, koregavimas, konsultavimas, maistinės, energetinės vertės skaičiavimas. Valgiaraščių sudarymas ir suderinimas su SAM ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigoms, globos namams. Patiekalų, produktų technologinių kortelių rengimas. Darbų saugos mokymai (LR Švietimo ir mokslo ministerijos Licencija Nr. 003698, išduota 2011 m. vasario 15d.) pagal programas: Darbdavio, jam atstovaujančio asmens programa, kodas 260086210; Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programa, kodas 560086211; Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas programa, kodas 360086217. Gaisrinės saugos mokymai: įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymai

Organizuojami kursai
,,Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto‘‘ mokymo programos
,,Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas‘‘ mokymo programos
„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais" programa
Viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas
PIRMASIS SPECIALIZUOTAS LEAN SIX SIGMA SEMINARAS LIETUVOJE
Efektyvus skundų valdymas organizacijoje
Vidaus auditorių mokymai pagal LST EN ISO 19011: 2012 standarto reikalavimus
Aktualūs Darbo Kodekso klausimai. Darbo ginčų tvarka ir praktiniai aspektai. Teismų praktika.
SPECIALIZUOTAS SEMINARAS Viešo maitinimo ir viešbučių paslaugų kokybės vertinimas ir tobulinimas, taikant „Slapto kliento“ metodą
Kosmetikos gaminių teisinis reglamentavimas. Ženklinimas bei pardavimų skatinimo priemonės.
Projektų valdymo standarto pagal ISO 21500 integracija į įmonės kokybės vadybos sistemą
Maisto saugos vadybos sistemos sertifikavimo schema FSSC 22000, maisto saugos naujovės
SPECIALIZUOTAS SEMINARAS ,,MAISTO PRODUKTŲ REKLAMOS TEISINIAI ASPEKTAI"
Specializuoti atliekų tvarkymo ir apskaitos teisiniai reikalavimai, naujovės
PRODUKTŲ MAISTO SAUGOS VADYBOS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR DIEGIMAS PAGAL BRC, IFS 6 VERSIJOS STANDARTŲ REIKALAVIMUS
Mėsos ir mėsos produktų ženklinimo reglamentavimo naujovės
Vadybos sistemos vidaus auditorių psichosocialinių įgūdžių pagal ISO 19011 standartą nustatymas ir tobulinimas
Kokybės ir procesų kontrolės galimybės išmaniųjų technologijų būdu.
SPECIALIZUOTAS SEMINARAS KONFIDENCIALUMAS TEISININKO AKIMIS. KAS, KAIP, KADA, SU KUO
Terorizmo maisto produktų gamybos aplinkoje (aplinkos rizikos valdymo) mokymai.
Techninių/remonto/įrangos priežiūros padalinių vadybos tobulinimas LEAN, vadybos sistemų, darbų saugos reikalavimų požiūriu
Gamybinės veiklos organizavimo ir valdymo tobulinimas 6S (Tojotos sinchroninės gamybos patirtis) sistemos pagrindu maisto pramonės gamybos įmonėse
Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus vidaus auditorių mokymai
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymai
Duonos, pyrago bei miltinės ir kreminės konditerijos gaminių gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai ir jų taikymas praktikoje
Slapto kliento mokymai
Darbo (per) organizavimas Lean Six sigma metodu
Išmaniosios technologijos gamybos procesų valdymui ir optimizacijai
Vadybos sistemos kokybės, maisto saugos, kitų duomenų analitikos LEAN 6 sigma metodais praktikumas
EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS IR SERTIFIKAVIMO AKTUALIJOS
,,Reikalavimai RVASVT pagrįstai maisto saugos vadybos sistemai pagal ISO 22000 standarto reikalavimus: diegimas, tobulinimas, auditavimas”
Darbo (per)organizavimas 20 raktų metodu.
Alkoholio ir tabako reklama. Teorija ir praktika
Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinio atsakingumo, informacijos saugos dilemų sprendimas teisės pagalba
PRODUKTO VADYBOS SISTEMOS IFS, BRC (6-OJI VERSIJA) IR AUDITORIŲ STANDARTO ISO 19011:2011(E) REIKALAVIMUS ATITINKANTYS AUDITORIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI
Terorizmo maisto produktų gamybos aplinkoje (aplinkos rizikos valdymas)
Darbuotojų motyvacija. Kokia ji turi būti dabartinėse verslo ir jo aplinkos sąlygose?
Vadybos sistemų rodiklių nustatymas, vykdymas, matavimas ir analizė
Specializuotas seminaras ,,Pirkėjų aptarnavimo efektyvumo didinimas logistikos pagrindu
Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus kūrimas ir diegimas, tobulinimas
Išmaniosios technologijos gamybos procesų valdymui ir optimizacijai. IR temperatūros matavimo technologijos
Sveikatos priežiūrai skirtų prekių ir paslaugų reklama - praktiniai patarimai
SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ REKLAMA – PRAKTINIAI PATARIMAI
Kontaktai

K. Petrausko g. 26-312, Kaunas
Tel. (8 37) 333045; +370 685 72544; Faks. (8 37) 333049
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.vr-trading.lt