VU Teisės fakulteto Mokymų centras

Organizuojami kursai
Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose – kas žinotina tiekėjui
Fizinių asmenų bankrotas
Žmogaus teisės į privatų gyvenimą apsauga. Sveikatos duomenys - asmens privatumo dalis. Paciento teisė į informaciją ir jos apsauga
Viešojo pirkimo sutartis: praktiniai aspektai
PROCESĄ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME REGLAMENTUOJANČIŲ NUOSTATŲ TAIKYMO YPATUMAI CIVILINIAME PROCESE
Administracinio proceso teisinio reguliavimo naujovės
Akcinių bendrovių įstatymo taikymo problemos
Intelektinės nuosavybės apsauga
Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas ir praktiniai taikymo aspektai
Aplinkosauginiai teisiniai ūkinės veiklos reikalavimai
Mokestiniai patikrinimai bei tyrimai, teorija ir praktika
ES DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: KAIP UŽTIKRINTI ATITIKTĮ ?
Atskirų sutarčių rūšių ypatumai
Administracinių ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka
Viešasis interesas ir jo gynimas administraciniuose teismuose
Asmens duomenys ir jų teisinė apsauga, viešoji informacija, jos klasifikavimas, valstybinės, tarnybinės ir komercinės paslaptys bei jų teisinė apsauga
Europos Sąjungos teisės apsaugos mechanizmas
Ginčai dėl darbo sutarties: teorija ir praktika
Mokestinių ginčų nagrinėjimas: procedūra ir praktika
Bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo praktika
Ginčai su muitine
Savivaldybės vykdomosios institucijos kompetencijos įgyvendinimo problemos ir praktika administraciniuose teismuose
Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai Europos Sąjungoje
Mokestiniai aspektai renkantis verslo formas ir verslo finansavimo būdus vykdant veiklą Lietuvoje bei investuojant į užsienį
Europos Sąjungos darbo teisės normų įgyvendinimas Lietuvoje
Hipotekos naujovės
Naujoji arbitražo įstatymo redakcija
Bankroto bylų jurisdikcija Europos Sąjungoje
Verslo ar jo dalies perdavimas darbo teisės požiūriu
Užsienio valstybių socialinė apsauga: lyginamieji aspektai
DARBO KODEKSO NAUJOVĖS
AKCININKŲ SUTARTYS IR PRIVERSTINIS JŲ VYKDYMAS
VADOVŲ IR AKCININKŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ
Kontaktai

Saulėtekio al. 9 - I rūmai, Vilnius
Tel. +370 5 236 6187; Faks. +370 5 236 6186
El. paštas [email protected]
Svetainė: http://www.mokymai.tf.vu.lt